(Kuva: Google Maps)

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 10 Liedon Nuolemonportin risteyksen kääntymiskaistan suunnitteluun (30 000 euroa)

Eduskunnalle

Valtatie 10 on hyvin vilkkaasti liikennöity varsinkin Turun ja Liedon välillä. Tie on kaksikaistainen maantie. Liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden vuoksi joitakin liittymiä on kanavoitu tällä jaksolla, mutta tiellä sattuu kuitenkin edelleen melko usein peräänajoja. Jotta liikenneturvallisuus ja sujuvuus saataisiin paremmalle tasolle, pitää muutamiin vilkkaimpiin risteyksiin rakentaa kääntyvälle liikenteelle lyhyet n. 10—20 m pitkät kääntymiskaistat. 

Varsinkin ruuhka-aikoina kääntyvä liikenne tukkii hetkellisesti tien aiheuttaen henkilöautoille, raskaalle liikenteelle sekä busseille tarpeetonta hidastelua ja jopa pysähtelyä, mikä aiheuttaa vaaratilanteita peräänajoriskin noustessa. 

Nuolemonportin risteys Liedossa johtaa Nuolemon ja Jokilan asuinalueille sekä isolle teollisuusalueelle, jossa sijaitsee mm. autokorivalmistaja Carrus, joka työllistää n. 200 henkilöä. Hämeenlinnasta (idästä) päin saavuttaessa oikealle kääntyvällä liikenteellä ei ole erillistä kääntymiskaistaa.  

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 30 000 euroa momentille 31.10.20 valtatien 10 Liedon Nuolemonportin risteyksen kääntymiskaistan suunnitteluun.  

Helsingissä 30.9.2022 
Vilhelm Junnila ps