Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä seututien 181 ja Karunantien sekä seututien 181 ja Korvalantien risteysten liikenneturvallisuuden parantamiseen (100 000 euroa)

Eduskunnalle

Sauvontien (seututie 181) ja Karunantien sekä Sauvontien ja Korvalantien risteykset ovat nykyisen ja potentiaalisen liikennemääränsä suhteen ala-arvoisessa kunnossa. Liikenneturvallisuuden kannalta on ehdottoman tärkeää, että suunnitelmat ja alkuvalmistelut risteyksien peruskorjaukseen ja parannukseen aloitetaan pikaisesti. 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 100 000 euroa momentille 31.10.20 seututien 181 ja Karunantien sekä seututien 181 ja Korvalantien risteysten liikenneturvan parantamiseen. 

Helsingissä 16.10.2020 

Vilhelm Junnila ps