Naantalin ja Maskun rajalla sijaitsee kaksi ja puoli kilometriä pitkä Vaarjoki, joka laskee Luikkionlahteen. Alue muodostaa arvokkaan maisemakokonaisuuden.  Jätin sen kunnostamisesta seitsemän valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen 30. tammikuuta 2017, jossa esitettiin tutkittavaksi joen alajuoksun sopivuutta melontareitiksi ja mahdollisuuksia levähdyspalkan rakentamiseen esimerkiksi Hakapellon hautausmaan läheisyyteen.

Vastauksessaan tekninen lautakunta totesi Vaarjoen ranta-alueiden muodostavan hienon, jopa osittain erämaisen maisema-alueen ja selvittävänsä mahdollisuudet toteuttaa taukopaikka sekä Vaarjokea, että rantaraittia pitkin kulkeville melojille ja ulkoilijoille.

Viime viikolla kuulimme ilouutisen, että työt Vaarjoella ovat alkaneet huoltotien rakentamisella ja saadaan alkukesän aikana kuntoon. Laavun ja huussin lisäksi alueelle tulee laituri, joka mahdollistaa virkistysalueelle tulon myös meloen. Myös rannan polkua kunnostetaan ja ojien yli tehdään sillat. Tämä on hyvä osoitus siitä, että ajoittain railakkaasta somekeskustelusta huolimatta Naantalissa arvostetaan lähiluontoa ja luonnon monimuotoisuutta.

Ja jos sitä ei ole vielä tehty, niin Naantali voi hakea valtioneuvostolta erityisavustusta lähivirkistysalueiden kunnostukseen ja kehittämiseen.