Kaupunginvaltuusto 11.06.2018 § 64

Valtuutettu Vilhelm Junnila luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan 30 valtuutetun allekirjoittaman aloitekirjelmän:

”Naantalin Satama on kehittänyt laituriratkaisujaan, jotta ne palvelevat useamman varustamon toiveita. Aiemmin jopa Viking Line liikennöi kotikaupunkiimme. Sen jälkeen on ollut hiljais ta. Toinen merenrantakaupunki Kotka on viime vuosina onnistunut houkuttelemaan risteilyaluksia. Tänä vuonna viisi alusta saapuu Kotkan kantasatamaan ja ensi vuodelle varauksia on kymmenen. Aluksille mahtuu 500 – 700 vierailijaa. Yrittäjäyhdistykset sekä paikalliset yrittäjät ovat olleet innoissaan. Asukkaat ovat hyötyneet pidemmistä aukioloajoista ja panostuksista palveluihin. Risteilyalukset tuovat ylimääräistä ostovoimaa, jotka eivät edellytä erillistä majoituskapasiteettia. Kotkan kokemukset ovat olleet myönteisiä.

Naantalissa ja Turussa suurin haaste risteilyalusten houkuttelemiselle eivät ole olleet myyntiponnistukset vaan logistiset syyt. Väylämaksut ja saariston pitkistä etäisyyksistä johtuen luotsausmaksut ovat kohonneet tarpeettoman korkealle. Varustamo on voinut säästää edestakaisella matkalla peräti 10 000 euroa, jos se on mennyt helpommin saavutettavaan satamaan, kuten Helsinkiin tai Maarianhaminaan. Turunsatama on toisinaan vaatinut luotsausmaksujen kohtuullistamista. Luotsauksen avaamisesta kilpailulle on myös taisteltu. Siihen ei ole kuitenkaan tulossa merkittäviä muutoksia.

Naantalin näkökulmasta kevyempi ja luovempi ratkaisu voisi olla väylämaksujen kohtuullistaminen ja luotsausmaksujen subventointi, joka mahdollistaisi risteilyalusten kiinnittymisen Naantalin satamaan. Meillä on kunnon syväväylä ja olemme tunnettu kohde erityisesti kesäaikaan. Risteilyalusten houkuttelu ei ole utopiaa vaan realismia, jos inframaksuja pystytään järkevällä suunnittelulla alentamaan risteilyalusten osalta ja siten tekemään vierailuista taloudellisesti perustelua.

Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Naantalin kaupunkikonserni selvittää mahdollisuudet väylämaksujen kohtuullistamiseen ja luotsausmaksujen subventointiin risteilyalusten osalta sekä valmistelee toimenpiteitä risteilyalusten houkuttelemiseksi Naantaliin vuoteen 2020 mennessä.

 

Lisää jättämiäni aloitteita täällä.