Valtuutettu Vilhelm Junnila luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

”Naantali tunnetaan kesäkaupunkina, jonka pitkäaikaisena tavoitteena on ollut pidentää matkailukautta ympärivuotiseksi. Kausiluontoisuus on kuitenkin palvelutarjonnan näkökulmasta haastavaa niin yrityksille, kuin kunnallekin. Yhtenä hidasteena on ollut osa-aikaisen ja joustavan työvoiman saanti. Maailmalla monet Naantalia huomattavasti pienemmät kunnat ovat luovineet tilanteesta osallistamalla paikalliset nuoret mukaan yhteiseen tekemiseen ympärivuotisesti. Naantalissa näin tehdään kesäkaudella, kun kaupunki tarjoaa kesätyötä nuorille sekä kustantaa ns. Aurinkolisän jatkeen eli kesätyösetelin yrityksille, jotka työllistävät kaupungin kesätyöhaussa ilman työpaikkaa jääneitä nuoria.

Monet paikalliset nuoret haluaisivat tehdä esimerkiksi iltatöitä tai muutoin auttaa joustavasti erilaisissa kausiluontoisissa tehtävissä myös muina vuodenaikoina. Tarvetta on esimerkiksi siivouspalveluista, talvikunnossapidosta, liikuntapaikkojen hoidosta, ikäihmisten ulkoiluttamisesta ja muista avustamistehtävistä. Vastuukysymykset pitäisi kuitenkin selvittää. Kausiluontoisella osa-aikatyöllä voidaan virkistää Naantalia kesäajan ulkopuolella ja samalla tukea nuorten polkua kohti aikuisuutta.

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Naantali ryhtyy valmistelemaan kesätyön ja ilman työpaikkaa jääneiden nuorten kesätyösetelin laajentamisen myös muihin vuodenaikoihin kausiluontoisen osa-aikatyön mahdollistamiseksi.”

 

Lisää jättämiäni aloitteita täällä.