Valtuutettu Vilhelm Junnila luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

”Naantali järjestää meriteollisuuden ammattilaisille suunnattua Meriverkostot -tapahtumaa, jota ei valitettavasti viime vuonna järjestetty yleisötapahtumille asetettujen rajoitusten vuoksi.

Meriklusteri on yksi Lounais-Suomen elinkeinoelämän keskeisistä moottoreista ja koko Suomen kannaltakin ulkomaan tavaraliikenteestä 70 prosenttia tuonnista ja 90 prosenttia viennistä kulkee satamien kautta. Elinkeinoelämän tarpeiden lisäksi kaupungeilla on mahdollisuus profiloitua myös meriliikenteen kehittämisessä ympäristöystäväl-lisemmäksi ja paremmin kaupunkisuunnitteluun yhdistyväksi.

Suomalaislähtöinen voittoa tavoittelematon SEA20 verkosto kokoaa merkittäviä satamakaupunkeja, joka yhdistää meriliikenteen eri toimijoita. Suomesta mukana ovat tällä hetkellä Helsinki ja Vaasa. Naantalin satama on rahtimäärältään aivan eri luokkaa kuin Vaasassa toimiva Vaskiluoto. Ruotsista mukana on Luleå. Verkoston keskeinen suomalainen toimija on Wärtsilä.

Tarkoituksena on rakentaa merenkulusta älykkäämpää, joka kestäisi tulevien vuosien ja vuosikymmenten mukanaan tuoman muutoksen. Meriteollisuuden digitalisaatio on kohdannut vastarintaa muun muassa kannustavan lainsäädännön puuttumisesta. Liian usein toimenpiteet ovat olleet suoraan rajoittavia, eikä ole kyetty luomaan luottamusta, joka johtaisi uusiin elinkeinoelämää, ympäristöä ja satamakaupunkien imagoa hyödyttäviin ratkaisuihin. SEA20 onkin foorumi erilaisten kokeilujen jakamiselle muiden kaupunkien kanssa sekä teknologisten ratkaisujen standardisoinnin edistämiseksi. Liikenteen lisäksi verkosto tarkastelee satamarakentamiseen liittyviä ratkaisuja.

Edellä olevan perusteella, esitän, että Naantali selvittää mahdollisuudet osallistua verkoston toimintaan.”

 

Lisää jättämiäni aloitteita täällä.