Kaupunginvaltuusto 12.11.2018

Valtuutettu Vilhelm Junnila luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan kuuden valtuutetun allekirjoittaman aloitekirjelmän:

”Talousarviokäsittelyn yhteydessä on jälleen käynyt ilmi, että kaupungin ikärakenne jatkaa nousujohteista kehitystä. Vuonna 2030 yli 75-vuotiaita on kaksi kertaa enemmän kuin tänään. Laskelmien mukaan jopa 18,5 prosenttia asukkaista.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista eli niin sanottu vanhuspalvelulaki tuli voimaan vuonna 2013. Kuntia on patistettu ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä lisääviin toimiin, jotta mahdollisimman moni pystyisi asumaan ensisijaisesti kotonaan. Lain mukaan ikäihmisillä on oikeus asua loppuvuodet yhdessä riippumatta hoitotarpeesta tai hoivakodin huoneiden koosta. Vanhuspalvelulain 14 §:ssä mainitaan erikseen, että iäkkäille avio- ja avopuolisoille on järjestettävä mahdollisuus asua yhdessä. On tärkeää, että naantalilaisilla ikäihmisillä ja heidän omaisilla on tiedot tästä oikeudesta.

Sosiaalihuoltolain mukaan 75 vuotta täyttäneen henkilön on päästävä palvelutarpeen arviointiin 7 arkipäivän kuluessa siitä, kun ilmoitus avuntarpeesta on tehty. Vanhuspalvelulain 18 §:n mukaan ei-kiireelliset palvelut on toteuttava kolmen kuukauden sisällä palvelupäätöksen tekemisestä. Yleisradion Vanhusvahtiin toimitettujen tietojen perusteella Naantalilla on ollut haasteita edellytysten täyttämisessä. Myös tehostetun palveluasumisen paikkaa on joutunut odottamaan yli 3 kuukautta.

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Naantali selvittää toteutuuko vanhuspalvelulaki ja sosiaalihuoltolaki Naantalissa edellä mainituilta osilta, miten se on tiedottanut ikäihmisiä ja heidän omaisiaan mahdollisuudesta asua yhdessä palvelutarpeesta riippumatta ja mihin toimiin se ryhtyy, jos sosiaalihuoltolain mukaisiin odotusaikoihin ei päästä.”

 

Lisää jättämiäni aloitteita täällä.