Kaupunginvaltuusto 16.12.2013

Valtuutettu Vilhelm Junnila luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan viiden valtuutetun allekirjoittaman aloitekirjelmän:

”Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi Luonnonmaan Kukolanvainion asemakaavan 21.1.2013. Korttelialueelle tulee vajaa sata asuinrakentamiseen soveltuvaa tonttia ja rakentamisen mukana asukasluku kasvaa. Luonnonmaalla on myös huomattavan paljon koiria, mutta nelijalkaisilla ystävillämme ei ole vielä ulkoilutusaluetta. Asukkaat ovat olleet ahkerasti yhteydessä kaupunkiin vuosien saatossa.

Kaupungin ympäristöviraston viheryksikön tavoitteena oli saada Luonnonmaan koirapuisto investointien taloussuunnitelmaan jo vuonna 2009, mutta hanke ei toteutunut. Tällä hetkellä Naantalissa on kolme aidattua koirapuistoa, jotka kaikki sijaitsevat manner-Naantalissa. Luonnonmaan jatkokehittämisen kannalta olisi tärkeää, että kaupunki lähitulevaisuudessa osoittaisi koirapuistolle paikan, jotta asia ei unohdu ja toteutus siirry hamaan tulevaisuuteen. Paikan merkitseminen ei aiheuttaisi mainittavia kustannuksia, mutta voisi edesauttaa hankkeen toteuttamista lähiaikoina, esimerkiksi siinä tapauksessa, että talousarvion viitekehykset toteutuvat kulujen osalta alimitoitettuna.

Luonteva paikka koirapuistolle voisi olla esimerkiksi Käköläntien varrella oleva joutomaa, joka sijaitsee Emmankujan asuntoja vastapäätä tien toisella puolella. Alueella on jännitelinjoja, joten sitä ei voi oleellisesti hyödyntää muuhun tarkoitukseen. Koirapuisto on kuitenkin mahdollista toteuttaa alueelle, kuten esimerkiksi Espoon kaupungissa on vastaavilla alueilla tehty. Näin kompakti ja hyödytön tila saataisiin kustannustehokkaasti palvelemaan asukkaita ja heidän lemmikkejään.

Edellä olevan perusteella ehdotan, että Naantali osoittaa Luonnonmaan koirapuistolle paikan välittömästi ja pyrkii toteuttamaan puiston rakentamisen joustavilla resursseilla, esimerkiksi tapauksessa, jossa tekninen- tai ympäristövirasto alittaisi hallintokuntansa talousarvion.”

 

Voit katsoa kaikki tekemäni aloitteet täältä. Aloite on myöhemmin toteutunut, tarkemmin tietoja löytää esimerkiksi Tassut Kartalla -sivustolta.