Kaupunginvaltuusto 09.09.2013

Valtuutettu Vilhelm Junnila luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan viiden valtuutetun allekirjoittaman aloitekirjelmän:

”Vuodenvaihteessa väistynyt kaupunginvaltuusto korotti viimeisenä työnään kaupungin toimielinten jäsenien kokouspalkkioita noin 10 prosentilla. Korotuksen vaikutus vaalikauden ajalta ylittää 100 000 euroa, joten veronmaksajien kannalta aivan pienestä asiasta ei ole kysymys.

Kaupungin talous oli menneellä tilikaudella pahasti alijäämämäinen ja jatkos sa on aikaisempaa perustellumpaa saada myös luottamushenkilöt näyttämään esimerkkiä ja osallistumaan säästötoimenpiteisiin, jotka voivat kohdistua laaja-alaisesti kaikkiin sektoreihin.

Naantalissa yhteisten asioiden hoitoon motivoituneita luottamusmiehiä on paljon, eikä korotusten peruminen vaikuttaisi negatiivisesti toimintaan osallistuvien henkilöiden määrään. Kohtuullinen korvaus menetetystä ajasta, vaivannäöstä ja kulujen korvauksesta on tarpeen, mutta tässä taloudellisessa tilanteessa aihetta korotuksiin ei ole, joten esitän, että 10.12.2012 tehdyt korotukset perutaan ja luottamuspalkkioiden suuruus palautetaan korotusta edeltävälle tasolle.”

 

Voit katsoa kaikki tekemäni aloitteet täällä.