Kaupunginvaltuusto 09.06.2014

Valtuutettu Vilhelm Junnila luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan viiden valtuutetun allekirjoittaman aloitekirjelmän:

Muumiparkista aiheutuu edelleen lähialueen asukkaille häiriötä.

Tekninen lautakunta käsitteli 30.10.2013 kuntalaispalautetta liittyen muumiparkin aiheuttamiin häiriöihin ja päätti, että alueella moottoriajoneuvoliikenteen kieltävien liikennemerkkien kattavuus tarkistetaan sekä lisäksi selvitetään mahdollisuus tilata alueelle vartiointi. Asian jatkovalmistelun aikana ilmeni, ettei tällainen ole mahdollista.

Valtuuston kyselytunnilla 31.3.2014 häiriöistä keskusteltiin, mutta asian ratkaisemiseksi ei ole tapahtunut edelleenkään mitään ja tästä johtuen on perusteltua jatkaa asian käsittelyä siihen saakka, kunnes ongelmiin löytyy kaikkia tyydyttävä ratkaisu.

Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunki ryhtyy toimiin alueen aitaamiseksi ja mahdollisesti sulkemiseksi muumimaailman aukioloaikojen ulkopuolella. Aluetta voisi myös kehittää muuhun käyttöön esimerkiksi talviaikaan, kuten on keskusteltu myös kaupunginhallituksessa ja oheistoiminnalla voisi myös kattaa mahdolliset kustannukset. Samassa yhteydessä pitää harkita alueella olevan suojatien siirtämistä tarkoituksenmukaisempaan paikkaan.

Esitämme lisäksi, että kaupunki on kouluihin yhteydessä, jotta nuorten kanssa voidaan yhdessä löytää heille sopiva paikka vastaaville harrastuksille.”

 

Voit katsoa kaikki tekemäni aloitteet täältä.