Kaupunginvaltuusto 05.09.2016

Valtuutettu Vilhelm Junnila luki ja jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan 14 valtuutetun allekirjoittaman aloitekirjelmän:

”Naantalissa taloudellinen huoltosuhde on suurin piirtein vuoden 1992 tasolla ja väestöllinen huoltosuhde jo lamavuosia heikompi. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan opiskelijoiden työttömyysriski on nyt kolminkertainen vuoteen 1988 verrattuna. Vaikeimmassa tilanteessa ovat yli viisi vuotta työttömänä olleet yli 60-vuotiaat henkilöt, joiden työttömyys päättyy harvoin työllistymiseen. Maan hallitus päätti, että edellä mainituille henkilöille myönnetään eläketuki, jonka johdosta he voivat siirtyä eläkkeelle. Nuorempien työttömien osalta ja vähemmän aikaa työttömänä olleiden kohdalla myös kunnat voivat tehdä erilaisia toimia työttömyyden helpottamiseksi.

Naantalissa työllistämisen kuntalisä eli nk. aurinkolisä hyväksyttiin kaupunginhallituksessa viime vuonna. Valtuustoaloitteen pohjalta muodostettuun yritysten ja yhdistysten työllistämistoimintaan on mahdollista saada tukea 300 euroa kuukaudelta, joka maksetaan yritykselle tai yhdistykselle sen työllistäessä naantalilaisen pitkäaikaistyöttömän puoleksi vuodeksi. Lisäksi kesätyöllistämisen työllistämistukena maksetaan 150 euroa yritykselle, joka työllistää ilman kaupungin kesätyöpaikkaa jääneen naantalilaisen nuoren kesätyönhakijan.

Työttömyyden kovin ydin on pitkäaikaistyöttömyys. Henkilöiden ollessa pitkään työmarkkinoilta pois, heidän työllistämisensä muuttuu lähes mahdottomaksi. Naantalikin joutuu korvaa maan valtiolle puolet työmarkkinatuesta kaikkien yli 300 päivää työttömänä olleiden osalta. Tulonsiirto kunnalta valtiolle asiassa, jossa kunta itse on harvoin osallinen, tuntuu kohtuuttomalta ja tehottomalta, eikä ole työttömän edun mukaista.

Mikäli työmarkkinatuen kuntaosuus maksettaisiin valtion sijasta pitkäaikaistyöttömän työllistävälle työnantajalle, voisi työllistyminen olla mahdollista. Kaupungin maksuosuuteen ei tulisi välitöntä säästöä, mutta kaupungin ja yritysten yhteistoiminnalla saavutettaisiin inhimillistä hyötyä työttömälle, kasva vaa verokertymää sekä aluetaloudellista etua ja pidemmällä aikavälillä säästöä myös valtiolle korvattavissa kustannuksissa.

Tuen pitäisi olla harkinnanvarainen, jotta se voitaisiin kohdistaa tarkoituksenmukaiseen työllistämiseen. Aurinkolisän jatkokehittäminen tiivistäisi edelleen kaupungin ja yritysten välistä yhteistyötä.

Me allekirjoittaneet ehdotamme, että aurinkolisää jatkokehitetään siten, että uutena kohtana lisätään työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuperusteen harkinnanvaraisuus. Siten Naantalin maksama työmarkkinatuen kuntaosuus, joka maksetaan valtiolle pitkäaikaistyöttömästä, voitaisiin harkinnanvaraisesti maksaa kokonaan valtion sijasta työnantajalle, kun työnantaja työllistää kaupungin maksuvelvollisuuden piirissä olevan työttömän henkilön.”

 

Voit katsoa kaikki tekemäni aloitteet täältä.