Kaupunginvaltuusto 13.10.2014

Valtuutettu Vilhelm Junnila luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan 14 valtuutetun allekirjoittaman aloitekirjelmän:

”Aurinkolisä – työllistämisessä tositoimiin ja säästöihin

Työttömyyden huolestuttava kehitys Naantalissa on johtanut työmarkkinatuen maksuosuuden rajuun kasvuun ja lisää on luvassa velvoitetyöllistämisenä, työllistämissakkona, ja muina kuntaan kohdistuvina toimina. Neste Oilin ja Finnlinesin henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut lisäävät huolia kaupungissa. Talousarvion puolivuosiraportissa todettiin, että työllisyysasioiden tulee olla merkittävässä roolissa kaupungin loppuvuoden toiminnassa. On aika ryhtyä sanoista tekoihin.

Työllisyyden parantamiseksi ja yhteiskuntavastuun toteuttamiseksi Naantalin tulee avata työttömille polku työelämään kaupungin yhdistyksissä ja yrityksissä. Työllistäminen on tehtävä houkuttelevaksi yhdistyksille, yrityksille ja itsensä työllistäville. Ensimmäisen työntekijän työllistämistä pitää helpottaa, kesätyöntekijöiden määrää kasvattaa ja parantaa valitsematta jääneiden hakijoiden edellytyksiä saada kesätyötä.

Naantalin ja alueellisen työllistämistoiminnan tarkoituksena on ollut työttömyydestä aiheutuvan syrjäytymisen ehkäiseminen, kuntouttava työtoiminta ja työllistämisraportin mukaan työllistäminen kaupungin eri toimipisteisiin. Kunnan toimesta ja kunnan palvelukseen tapahtuva ensiasteen työllistäminen hukkaa mahdollisuuden luoda työsuhteita työmarkkinoille,
edistää paikallista liiketoimintaa ja hillitä kaupungin menoja.

Työllistämisen tehostamiseksi ehdotamme työllistämisen kuntalisää, jota voitaisiin kutsua aurinkolisäksi.

Aurinkolisä olisi tarkoitettu työntekijöiden edelleen sijoittumiselle avoimille työmarkkinoille. Aurinkolisä olisi Naantalin maksama tuki, joka pidentäisi työllistettävien palkkatukijaksojen kestoa ja samalla parantaisi paikallisten yhdistysten ja yritysten mahdollisuuksia työllistää työttömiä työnhakijoita ja vähentäisi työttömyydestä aiheutuvia kuluja. Aurinkolisä osoitettaisiin työntekijän palkkauskuluihin, jolloin työllistettävän henkilön päivittäistä työaikaa tai työllistämisjakson kokonaiskestoa voidaan pidentää.

Työllistämisen aurinkolisää voitaisiin maksaa 300 €/kk. Pitkäaikaistyöttömän työllistämisestä olisi perusteltua maksaa korotettua lisäosaa, esimerkiksi 75 €/kk. Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan pitkäaikaistyöttömästä aiheutuu yli 27 000 euron vuosittainen kustannus yhteiskunnalle. Aurinkoli sän karkeasti arvioitu määräraha 20 työttömän työllistämiselle koko vuodeksi olisi noin 80 000 euroa, joka vähentäisi Kelan työmarkkinatukimaksuihin meneviä, ja työllistämistoimintaan varattuja kustannuksia osoitettua määrärahaa enemmän.

Edellytyksenä aurinkolisän myöntämiselle pitäisi yhdistyksen tai yrityksen olla rekisteröity Naantaliin. Kaupungin tulisi säilyttää harkinnanvaraisuus tuen myöntämisessä, vaikka pääsääntöisesti olisi edellytettävä työ- ja elinkeinotoimiston palkkatukipäätöstä ja vähintään 6 kuukauden sekä enintään 24 kuu kauden työsuhdetta.

Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet esitämme seuraavia toimenpiteitä työllistämiseen:

1 Naantali ottaa käyttöön työllistämisen aurinkolisän ja lisäkorvauksen työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä naantalilaisiin yhdistyksiin, yrityksiin ja itsensä työllistäville uusille elinkeinonharjoittajille.

2 Naantali suorittaa aurinkolisää myös ensimmäisen työntekijän työllistäviin naantalilaisiin yrityksiin, jos uusi työntekijä on naantalilainen.

3 Naantali kilpailuttaa henkilöstöpalveluyrityksen etsimään työtä nuorille. Korvaus maksetaan vasta työsopimuksen solmimisen jälkeen, ollen palveluna kunnalle riskitön.

4 Naantali korottaa kesätyöntekijöiden määrää 30:lla ja suorittaa aurinkolisää valitsematta jääneiden hakijoiden työllistäville yhdistyksille ja yrityksille neljän viikon kesätyösuhteissa.”

 

Voit katsoa kaikki tekemäni aloitteet täältä. Aloite on sittemmin hyväksytty, tutustu työllistämisen kuntalisään (Aurinkolisä) täällä.