Kaupunginvaltuusto 18.11.2013

Valtuutettu Vilhelm Junnila luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan kahdeksan valtuutetun allekirjoittaman aloitekirjelmän:

”Naantalin kaupunginvaltuusto käsitteli vuoden 2014 talousarvion, vaikka sillä ei ollut tarkkoja tietoja valtionosuuksien maksuperusteista ja määristä. Maan hallitus on suunnittelemassa merkittäviä muutoksia valtionosuusjärjestelmään, jonka vaikutukset tulevat kohdistumaan suoraan kaupungin talouteen. Hyvän hallintotavan ja tarkan taloudenpidon kannalta on perusteltua, että muutokset huomioidaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Verotuloja ja valtionosuuksia on pyritty arvioimaan realistisesti, mutta on selvää, että maan hallituksen päätökset tulevat aiheuttamaan sellaista lisärasitusta Naantalille, jota talousarvion käsittelyn aikana ei ole ollut mahdollista huomioida, vaikka raportointiin panostetaankin aiempaa enemmän.

Naantali saa loppuvuoden kuluessa maan hallitukselta tarkemman selvityksen valtionosuusjärjestelmään kohdistuvista muutoksista. Esitän, että Naantalin kaupunginhallitus valmistelee
muutosten osalta päivitetyn talousarvioehdotuksen vuodelle 2014 ja tuo asian kaupunginvaltuuston päätettäväksi mahdollisimman pikaisesti.”

 

Voit katsoa kaikki tekemäni aloitteet täältä.