Valtuutettu Vilhelm Junnila luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

Ikäihmisten palveluihin tarkoitetun palvelusetelin käytön laajentaminen on perusteltua, jotta ikäihminen voi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Tämä on monen iäkkään oma toive, mutta myös vanhuspalvelulaki korostaa kotiin annettavien palveluiden ensisijaisuutta. Osa kaupungin asukkaista on jo hyvin iäkkäitä, jonka johdosta heidän ei voida enää olettaa hoitavansa kaikkia vastuulleen sälytettyjä askareita.

Asukkaiden vastuulla on esimerkiksi 32 000 m2 jalkakäytävien talvikunnossapitoa. Naantali ei ole kustannussyistä halunnut laajentaa talvikunnossapitoa koskettamaan näitä alueita. Kaupunki voi kuitenkin huomioida ikäihmisten inhimillisen tarpeen laajentamalla palvelusetelin käyttöä lumitöihin ja muihin tehtäviin, kuten muualla maassa on tehty. Lukuisissa kunnissa on käytössä lumiseteli ja muita vanhusten palvelusetelin laajennusosia. Aiemmin esitettyjä kustannuksia ei synny, kun palvelu rajataan koskettamaan toimintakyvyltään rajoitettuja tai tiettyjä ikäryhmiä, kuten yli 75-vuotiaita. Siten Naantali kantaisi vastuunsa ikäihmisten inhimillisestä kohtelusta ja tekisi sen huomattavasti aiempia laskelmia edullisemmin.

Koronatilanteen vuoksi osa seniorikorttiin kuuluvista liikuntamahdollisuuksista on jouduttu perumaan. Valtaosa seniorikortin käyttöön oikeutetuista asukkaista kuuluukin jollain tavalla riskiryhmiin ja siksi ohjatut liikunnat ja vastaavat sosiaaliset tapahtumat ovat muutenkin jääneet käyttämättä. Koska koronatilanne voi jatkua vielä pitkään, on tärkeää, että kaupunki valmistelee vaihtoehtoisia ja poikkeusolojen turvavaatimukset huomioivia liikuntamahdollisuuksia, kuten esimerkiksi pienryhmissä ulkoilua.

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Naantali aloittaa selvityksen palvelusetelin laajentamisesta pientaloissa asuvien ikäihmisten aurausavun ja mahdollisten muiden askareiden käyttöönottamiseksi ja kehittää seniorikorttia valmistelemalla vaihtoehtoisia ja poikkeusolojen turvavaatimukset huomioivia liikuntamahdollisuuksia. Lisäksi ikäihmisiä koskeva palvelutarjonta tulee saattaa yhteen paikkaan helposti asukkaiden saataville.”

 

Lisää jättämiäni aloitteita täällä.