Kaupunginvaltuusto 12.12.2016

Valtuutettu Vilhelm Junnila luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan 29 va tuutetun allekirjoittaman aloitekirjelmän:

”Raision alueella on lähes puoli vuotta ollut käynnissä bussin ja taksin yhdistelmäliikenteen Fölix-niminen kokeilu. Palvelun kehittämisestä päätetään kokeilusta saatavien kokemusten pe rusteella. Raisiossa kokeilu on päättymässä vuodenvaihteessa ja nyt on Naantalin paikka liittyä mukaan yhdistelmälii kenteen seuraavaan vaiheeseen.

Käytännössä yhdistelmäliikenne tarkoittaa, että asiakas voi yhdistää bussimatkaansa kiinteähintaisen taksimatkan. Taksimatka on Raisiossa maksanut viisi euroa ja liityntäpysäkkeinä on ollut Raision keskustan kaksi pysäkkiä, joiden kautta liiken ne kulkee Turkuun ja Naantaliin. Raisio on tukenut kokeilua taloudellisesti. Tämä on antanut mahdollisuuden erityisesti iäkkäille, vajaakuntoisille ja autottomille henkilöille suoraan yhteyteen kotiovelta alueemme palveluihin.

Fölix on mahdollistanut tehokkaan joukkoliikenteen myös keskustan ulkopuolisille alueille niinä vuorokaudenaikoina, jolloin bussiliikenteen järjestäminen ei ole muuten mahdollista. Uskomme, että yhdistelmäliikenteellä olisi myönteinen vaikutus myös saariston asukkaille, joilla on rajoitetumpi määrä kulkuyhteyk siä käytettävissään. Yhdistelmäliikenne on tehokasta, koska säännöllisiin vuoroihin ja suunniteltuihin linjoihin perustuva bussiliikenne tulisi huomattavasti kalliimmaksi. Liikennevirasto on myöntänyt liikkumisen ohjaukseen valtionavustusta.

Yhteistyötä kannattaa tehdä silloin, kun se on kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaista ja mielestämme Naantalin kannattaa hyödyntää nämä mahdollisuudet ja olla osana innovaatioiden kehittämisessä.

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Naantalin kaupunki neuvottelee yhteistyöstä Lounais-Suomen Taxidata Oy:n kanssa tavoitteena aloittaa bussin ja taksin yhdistelmäliikenne Naantalissa ja luoda alueellisesti soveltuvia digitaalisia ratkaisuja liikkumisen ohjaukseen.”

 

Lisää jättämiäni aloitteita täällä.