Kuntalaiset suhtautuvat aiempaa myönteisemmin kunnalliseen päätöksentekoon ja päättäjiin ilmenee Kuntaliiton tutkimuksesta. Tuloksista selviää, että muutokset kunnan taloustilanteessa ja päätöksentekoilmapiirissä heijastuvat herkästi kuntalaisten luottamukseen. Suhtautuminen päätöksentekoon ja päättäjiin on ollut 1990-luvulta saakka enemmän kriittistä kuin myönteistä, mutta luottamus on vähitellen kohentunut. Suurinta luottamus on 10 001 – 20 000 asukkaan tutkimuskunnissa.

Naantalin kaupunkistrategiassakin mainitaan luottamus keskeiseksi arvoksi. Suurissa linjanvedoissa ja ajankohtaisissa kysymyksissä olisi suotavaa käydä enemmän keskustelua yhteisesti kaikkien puolueiden kesken. Uutena haasteena on sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen siirtäminen kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle, jonka johdosta tammikuussa järjestetään aluevaalit. Moni kuntalainen toivoo edustusta oman kotikuntansa alueelta, mutta on muistettava, että uusi toimielin toimii koko maakunnassa.

Päättäjien on syytä arvioida omaakin suhdetta päätöksentekoon. Tullessani valituksi kaupunginvaltuuston johtoon tein päätöksen, etten ole käytettävissä aluevaaleihin. Koen monelta kantilta vaikeaksi, että sama henkilö toimisi kaikilla päätöksenteon portailla. Alueen kansanedustajana keskityn niihin tehtäviin, joihin olen saanut luottamusta ja tuen ajankäyttöni puitteissa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä päättämään haluavien työtä. Kaikkein tärkeintä on kuunnella kuntalaista, jonka palveluiden ei tule pysähtyä byrokratiaan.

Vilhelm Junnila

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja (ps)

Julkaistu myös Seutusanomissa 22.9.2021