Kaupunginvaltuusto 10.09.2018

Valtuutettu Vilhelm Junnila luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan kuuden valtuutetun allekirjoittaman aloitekirjelmän:

”Syksyllä kaupunki aloittaa ensi vuoden talousarviokäsittelyn. Valitettavan usein tämä tarkoittaa, että virkamiesvalmistelun tuloksena esitetään korotuksia veroihin, maksuihin ja jopa yhtiöiden osinkoihin. Korotuksia perustellaan poikkeuksetta aiheuttamisperiaatteella, vaikka asukas ei voisi mitenkään vaikuttaa toiminnan kustannusrakenteeseen tai palvelun tuottamisentehokkuuteen. Päättäjille ei valmistelun vuoksi tarjota selkeää vaihtoehtoa ja toisaalta päättäjät eivät ole verojen, maksujen ja osinkojen osalta sopineet yhtenäisestä käytännöstä.

Nyt siihen on mahdollisuus.

Kunnallinen hallinto ei voi jatkaa kasvuaan niin, että asukkaat joutuvat joka vuosi kantamaan entistä suuremman taakan. Esimerkiksi kiinteistöverotus on jo nyt kestämättömän korkealla, kun sitä vertaillaan muihin kuntiin, vaikkapa Lietoon. Asumiskustannukset kasvavat usein veden, jäteveden, energian ja lämmityksen korotuspaineilla. Jopa venepaikkamaksuihin on tehty kohtuuttoman suuria kertakorotuksia saaristokaupungissa.

Palveluasumisen maksukäytännöt ja korotukset asiakas- ja potilasmaksuihin heikentävät edelleen asukkaan asemaa. Pitää muistaa, että sosiaalihuollon palveluissa kunta voi päättää maksun alentamisesta arvioidessaan toimeentulon edellytyksiä. Pohjoismaisessa vertailussa asiakasmaksut Suomessa ovat liian korkeita. Tämä johtuu siitä, että tasokorotuksia tehdään kunnissa jopa peräkkäisinä vuosina. Pahimmillaan naantalilainen asukas maksaa kunnalliselle yhtiölle osinkotuloa omassa sähkölaskussaan. Näin ei voi jatkua.

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että virkamiehet valmistelevat kaupungin talousarvion jatkossa siten, että toiminnot suhteutetaan saatavilla oleviin resursseihin ilman korotuksia veroihin, maksuihin ja yhtiöiden osinkoihin.”

 

Lisää jättämiäni aloitteita täällä.