Kaupunginvaltuusto 13.03.2017

Valtuutettu Vilhelm Junnila luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan viiden valtuutetun allekirjoittaman aloitekirjelmän:

”Toimenpiteitä avoimempaan päätöksentekoon

Tämän valtuustokauden aikana on päätöksenteon avoimuudessa menty eteenpäin, mutta paljon on vielä tehtävää. Tällä valtuustoaloitteella esitämme ratkaisuehdotuksen kahteen keskeiseen ongelmaan, jotka koskevat päätöksentekoa ja päätösten seurantaa.

Päätöksenteko kaikkien nähtäville

Naantalin ylintä valtaa käyttää kaupunginvaltuusto, jonka päätöksentekoa on kuitenkin vaikea seurata. Asiasta on aikaisemmin tehty valtuustoaloite, joka ei jostakin syystä ole lainkaan edennyt. Haluamme, ettei asiaa toiste lakaista maton alle. Kaupunginvaltuuston kokoukset eivät voi olla mikään politrukkien kuukausittainen kohtaaminen vaan asukkaat on saatava mukaan ja päätöksenteko kaikkien nähtäville.

Kokousten lähettäminen suorana tai videotaltiointi tekisi kuntapolitiikasta helpommin lähestyttävää. Kokousten kuvaaminen kannattaa, koska kunnallisten toimielinten pöytäkirjoissa ei näy kokouksessa esitettyjä puheenvuoroja. Se lisää äänestäjien kuluttajansuojaa, kun kuntalaiset voivat itse tarkistaa, pitävätkö heidän edustajansa lupauksistaan kiinni.

Kuvaamisella huomioitaisiin lisäksi liikuntarajoitteiset, vanhukset, sairaat, saaristossa asuvat ja muuten estyneet, jotka eivät voi osallistua valtuuston kokouksiin. Tulevaisuudessa tallenteilla voi olla käyttöä myös esimerkiksi politiikan tutkimuksessa.

Kokousten kuvaaminen ei ole kallista, eikä vaikeaa. Kaupunginvaltuuston kokoustekniikan uusintaan on jo esitetty määrärahoja taloussuunnitelmassa, joten on vain ja ainoastaan tahdosta kiinni halutaanko asukkaat oikeasti osalliseksi päätöksentekoon.

Pöytäkirjat asukkaiden seurattavaksi

Tämän valtuustokauden aikana pöytäkirjojen esilläoloaikaa on viranhaltijoiden toimesta rajoitettu siten, ettei edes muutaman vuoden takaisia aloitteita enää löydy mistään. Aiemmin pöytäkirjat olivat kauemmin asukkaiden seurattavissa. Tämä käytäntö hankaloittaa myös päättäjänä toimimista, koska asioita on vuosien mittaan käsitelty uudelleen eri yhteyksissä ilman tietoa menneestä. Erityisesti uudet valtuutetut joutuvat kohtuuttomaan tilanteeseen, kun heiltä tällä tavoin viedään mahdollisuus asioiden helppoon selvittämiseen. Viranhaltijapäätösten julkisuutta pitää myös laajentaa.

Kuntalaki ei rajoita nähtävilläoloaikaa, eikä Kuntaliiton suosituskaan kosketa kuin henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja. Raisiossa pöytäkirjat ovat nähtävillä koko valtuustokauden ajalta ja Turussa esimerkiksi kaupunginhallituk en osalta peräti vuodesta 1995 alkaen. Tässäkin asiassa on tahdosta kiinni, halutaanko avoimuutta edistää vai piiloudutaanko arkistointikäytäntöjen taakse. Edes teknisillä asioilla edellä mainittua ei voi selittää valkoiseksi, koska Raisio käyttää täsmälleen samaa järjestelmää.

Edellä olevan perusteella ehdotamme, että:

1 Naantali ryhtyy toimenpiteisiin kaupunginvaltuuston kokousten kuvaamiseksi ja julkistamiseksi

2 Naantali ryhtyy toimenpiteisiin pöytäkirjojen nähtävilläoloajan pidentämiseksi ja viranhaltijapäätösten julkisuuden laajentamiseksi.”

 

Lisää jättämiäni aloitteita täällä. Nykyään kaupunginvaltuuston kokoukset näkyvät suorana Naantalin kaupungin YouTube-kanavalla ja ovat katsottavissa myös jälkitallenteina täällä.