Kaupunginvaltuusto 21.01.2013

Valtuutettu Vilhelm Junnila luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan viiden valtuutetun allekirjoittaman aloitekirjelmän:

Kaupungin yhtiöistä on muodostunut omia juridisia yksiköitään ja siten omistajan kontrolli on jäänyt vähäiseksi, lähinnä yhtiöiden hallitusten nimittämiseksi. Kun on kysymys asukkaiden omista yhtiöistä, niin asukkaiden olisi kohtuullista saada tietoa siitä millaisia päätöksiä yhtiöissä tehdään.

Ehdotamme, että Naantali tutkii mahdollisuutta saattaa kaupungin yhtiöiden pöytäkirjat julkisesti nähtäville kaupungin verkkopalveluun.”

 

Voit katsoa kaikki tekemäni aloitteet täällä.