Kaupunginvaltuusto 21.01.2013

Valtuutettu Vilhelm Junnila luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan viiden valtuutetun allekirjoittaman aloitekirjelmän:

”Kaupunginhallituksen alaisia jaostoja tarvitaan kaupunginhallituksen suuren työmäärän vuoksi ja tämä on siten periaatteessa perusteltua, mutta käytännössä työmäärä vain lisääntyy, jos asiat käsitellään kahteen kertaan samojen henkilöiden toimesta.

Jaostojen enemmistö rajoittuu samoihin kaupunginhallituksessa toimiviin henkilöihin, eli työmäärää ei kuitenkaan delegoida laajemmalle ja siten kaupungin päätöksenteko rajoittuu yhä pienemmän poliittisen eliitin harteille. Voisi karrikoiden sanoa, että jaostot valmistelevat asiat ja sen jälkeen osittain samat henkilöt hyväksyvät päätökset kaupunginhallituksessa. Samalla lautakuntien merkitys Naantalissa on heikentynyt.

Monessa kaupungissa tällaisia jaostoja ei ole laisinkaan, kuten esimerkiksi Riihimäellä ja Salossa. Naantalin kaupungin hallintosäännössä määritellään, että jaostoihin voi nimittää ainoastaan kaupunginhallituksen varsinaisia jäseniä tai heidän varajäseniään. Käytännössä tämä johtaa vallan keskittämiseen.

Esimerkiksi kaupunginhallitukseen voi nimittää henkilöitä valtuuston ulkopuolelta. Viime valtuustokaudella jopa kaupunginhallituksen varapuheenjohtajistossa istui henkilö, jota asukkaat eivät olleet valinneet kaupunginvaltuustoon. Vastaava menettelytapa ei kuitenkaan koske jaostoja, eikä niihin voi suoraan nimittää edes kaupunginvaltuutettuja, vaan jaostojen jäsenien on oltava vähintään kaupunginhallituksen varajäseniä.

Ehdotamme, että avoimuuden ja suuremman läpinäkyvyyden lisäämiseksi Naantalin kaupungin hallintosääntöä muutetaan siten, että kaupunginhallituksen alaisiin jaostoihin voi valita jäseniä samoin periaattein kuin lautakuntiinkin, ettei päätöksenteko rajoitu pienen poliittisen eliitin harteille. Muutos voisi astua voimaan valtuustokauden puolivälissä. Toinen vaihtoehto voisi olla, että jaostoista tehtäisiin lautakuntia, kuten Salossa on tehty. Salossa kaupunkisuunnittelujaoston sijasta toimii kaupunkisuunnittelulautakunta, jonka toimintavapautta eivät hallintosäännön kiemurat rajoita ja valmistelu ja päätöksenteko on saatettu laajemmalle pohjalle.”

 

Voit katsoa kaikki tekemäni aloitteet täällä.