Monesti kuulee puhuttavan, ettei maahanmuuton kielteiset vaikutukset kosketa esimerkiksi Naantalin kaupunkia. Tänään julkaistu Samuli Salmisen tutkimus kuitenkin havainnollistaa vaikutusten laajuuden. Tämän selvittäminen tilastokeskuksen vuoden 2018 aineistoista on ollut valtava urakka. Lukuja ei ole koskaan aikaisemmin julkaistu. 

Toimeentulotukea saavien osuus 18-64 vuotiaiden kantasuomalaisten keskuudessa on 5,1 prosenttia, joka on vähemmän kuin koko maassa keskimäärin. Ulkomaalaisten keskuudessa toimeentulotuen saajien määrä kasvaa 12,2 prosenttiin, joka on vähemmän kuin koko maassa. Oletettavasti Naantalissa tästä ryhmästä ollaan aktiivisemmin työmarkkinoilla, esimerkiksi matkailu- ja ravintolapalveluiden parissa ja erilaisissa etnisissä perheyrityksissä. Työttömyysturvaetuuksia saaneiden osuus onkin paljon suurempi, 28,9 prosenttia.

Isoista pakolaismaista saapuvista 60,5 prosenttia saa toimeentulotukea ja 57,9 prosenttia asumistukea, jotka ovat enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Naantalissa olemme onnistuneet rajoittamaan pakolaisten absoluuttista määrää, joten suhteellisuudesta ei voi vetää suuria johtopäätöksiä. Tilasto kertoo kuitenkin siitä, että jos isoista pakolaismaista, kuten Somalia tai Afganistan tulisi enemmän väkeä, näkyisi tämä heti toimeentulotuen ja asumistuen saajien määrässä ja kasvavissa kustannuksissa. Työttömyysturvaetuuksien piirissä heitä ei Naantalissa näy lainkaan, koska ovat jääneet toimeentulotuen piiriin ja tuelta poistuessa todennäköisesti muuttaneet muualle, kuten Turkuun tai Helsinkiin. Työttömyysturvaetuuksia Naantalissa maksetaan siten kaikiklle ulkomaalaisille vain 8,2 prosenttia, joka on alle puolet maan keskiarvosta. Maahanmuuttajakeskittymissä, kuten Turun lähiöissä, nämä luvut ovat aivan eri mittaluokassa.

Kaikkien ulkomaalaisten osalta työttömyysturvaetuuksien kokonaissummaksi saadaan Naantalissa noin 900 000 euroa. Erotus maksettujen kunnallisverojen määrään verrattuna kantasuomalaisiin jää henkilöä kohti 2 950 euroa pakkasen puolelle. Mainittavaa on, että summa on suhteellisesti Raisiota ja Turkua negatiivisempi. Länsimaista tuleva maahanmuutto on taloudellisesti paljon parempaa, jääden maksetuissa veroissa enää 750 euroa negatiiviseksi.

Raisiossa on tunnetusti huomattavasti enemmän maahanmuuttajia ja siellä päästään työttömyysturvaetuuksissa 3,3 miljoonan euron kokonaissummaan. Isojen pakolaismaiden osuuden ollessa noin 800 000 euroa. Ero on kuitenkin kapeampi kuin voisi olettaa ja tätä on syytä tutkia tarkemmin. Ehkä “palvelutaso” on Naantalissa korkeampi ja Raisiossa osa voi siirtyä työmarkkinoille, toisin kuin Naantalissa, jossa tästä ryhmästä muutetaan muualle. Myös otoksen koko voi näihin vaikuttaa.

Kaikenkaikkiaan rahoitusvajeen kokonaissumma kunnallisveroista jää isojen pakolaismaiden osalta negatiiviseksi seuraavasti: 120 834 euroa, Raisio 593 241 euroa ja Turku lähes 8 763 878 euroa. Kaikkien ulkomaalaisten osalta summat ovat jo hurjan suuria: Naantali 952 263 euroa, Raisio 3 034 643 euroa ja Turku 34 333 944 euroa. Miinusta.

Johtopäätöksiin on syytä palata sitten, kun olen selannut tarkemmin aineistoluetteloa, mutta alustavasti voidaan todeta, ettei me nyt tällä kauheasti ainakaan tienata. Pidän hyvänä, että nyt on tutkittu maahanmuuton aiheuttamien kustannusten lisäksi myös tulojen vaikutusta. Lopputuloksena näyttää Naantalillekin muodostuvan rahoitusvaje jo ennestään (esimerkiksi Nesteen päätöksen vuoksi) hankalassa taloustilanteessa. On tuuletuksen aika.

Salmisen kokoama interaktiivinen kuntakartta on nähtävissä osoitteessa https://kuntaluvut.fi/