Valtuutettu Vilhelm Junnila luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan 14 valtuutetun allekirjoittaman aloitekirjelmän:

”Kaupunginvaltuuston hyväksymässä kaupunkistrategiassa mainitaan luottamus keskeiseksi arvoksi. Strategiassa erikseen korostetaan, että luottamusta rakennetaan toimimalla avoimesti. Kaupunki toteaa halunsa olla rohkea, uskaltaa toimia aiemmasta ja muista poikkeavalla tavalla, ottaa vastaan palautetta ja kyetä uudistumaan.

Nyt Naantalilla on mahdollisuus siirtyä tuumasta toimeen. Varsinais-Suomessa on meneillään avoimuutta lisäävä pilottihanke, joka tarjoaa kunnille työkalun ostodatan tehokkaaseen julkaisemiseen ja käsittelyyn. Varsinais-Suomen Yrittäjien aloittama HanData-hanke valmistuu huhtikuun loppuun mennessä. Mukana kehityksessä ovat Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Turku Science Park ja Varsinais-Suomen liitto. Hankkeella on jo rahoitus ja käyttöönotto voidaan hoitaa kunnan omana työnä. Mahdolliset kustannukset liittyvät siihen, missä laajuudessa kunta haluaa myöhemmin räätälöidä ja hyödyntää tietoja digitaalisesti, mutta silloinkin puhutaan kuitenkin muutamasta sadasta eurosta vuodessa.

Hankkeen tarkoituksena on saada kunnat julkaisemaan ostolaskujensa tiedot. Yksittäisen laskun sisältöä ei julkaista vaan tiedot laskuttajasta, laskun summasta ja kunnan tilaajaorganisaatiosta. Asukkaille on tärkeää, että kunta toimii arvojensa mukaisesti ja suhtautuu läpinäkyvästi julkisten varojen käyttöön. Myös yritykset hyötyvät, koska tehtyjä ostoja voidaan verrata niihin kilpailutuksiin, joita kunnassa on tehty. Kunta hyötyy täsmällisemmästä raportoinnista, paremmasta imagosta ja virka- ja luottamusmiesten ajansäästöstä.

Keskusrikospoliisin edustaja Juuso Oilinki kertoi Transparency lnternationalin tapahtumassa, että pienten kuntien ongelmana pidetään sisäisen valvonnan puutetta ja sosiaalisia tekijöitä. Tällä hetkellä Naantali on mukana siinä ryhmässä, joka ei ostolaskujensa tietoja julkaise. Toisin on samankokoisessa Liedossa, joka on jatkuvasti Varsinais-Suomen yrittäjämyönteisin kunta ja mukana tässäkin hankkeessa. Myös Paimion kaupunki osallistuu. Valtakunnallisesti mukana on esimerkiksi Helsinki, Tampere, Oulu ja Vantaa.

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että myös Naantali lähtee mukaan HanData-hankkeeseen ja julkaisee osto laskujensa tiedot arvojensa mukaisesti.”

 

Lisää jättämiäni aloitteita täällä.