Suuri kiitos kaikille äänestäjille, tukijoille ja muille tsemppaajille. Jatkoa tuli – nöyrä kiitos! Tarkastuslaskennassa löytyi vielä 28 ääntä lisää. Kiitos myös näille äänestäjille, joiden tahto näkyi vähän viiveellä.

Vaalituloksen taustalla on myös puurtajien joukko, joka ei pidä itsestään meteliä. He kuitenkin käyttävät omaa (ja usein perheidensä yhteistä) aikaa ja rahaa. He tinkivät yöunistaan ja jopa terveydestään antaessaan panoksensa ehdokkaalle, puolueelle tai jopa ylsittäiselle asialle. He ovat minun silmissäni kullanarvoisia ihmisiä. Arvostan suuresti.

Demokratian todellisia sankareita ovat myös kaikki ne, jotka ovat asettuneet ehdokkaaksi ja tehneet ahkerasti vaalityötä, mutta jotka eivät nyt tulleet valituksi. Suhteellisen vaalitavan vuoksi tämä joukko on se, joka viime kädessä määrittää minkä puolueen listalta eduskuntaan päästään. Hyvin harvoin ehdokkaan oma äänimäärä riittäisi valintaan. Tämä joukkue kerää ääniä yhteiselle listalle ja siksi he ovat myös ihan todellisia ratkaisijoita siinä mihin suuntaan Suomi kehittyy. Toivonkin, että jaksetaan tsempata, muistaa ja kunnioittaa kaikkia ehdolle asettuneita. Kiitos.