Eduskunnan puhemiehelle
 
Koronakriisin vuoksi Suomi päätti palauttaa rajatarkastukset länsi- ja itärajoille 19.3. alkaen. Valtioneuvosto tiedotti 17. maaliskuuta, ettei ihmisten pidä matkustaa lainkaan ulkomaille sulun aikana. Tiedotteessa mainittiin perustuslain yhdeksännen pykälän suomat oikeudet, joissa todetaan, että Suomen kansalaiset saavat aina palata Suomeen. Tiedotteessa ei mainittu, että kansalaisilla on myös perustuslaillinen oikeus poistua maasta. 
 
Vasta toukokuussa sisäministeri myönsi, että juridisesti Suomen kansalainen saa aina poistua maasta ja aina tulla takaisin. Suurimmalle osalle ihmisistä oli kuitenkin jäänyt käsitys, ettei maasta saa poistua kuin aivan välttämättömien syiden vuoksi. Rajavartiolaitos myös toteutti tätä perusteetonta kieltoa ja esti kansalaisten maasta poistumisen. Myöhemmin uutisoitiin, että rajan yli kyllä pääsi ilman välttämätöntä syytäkin, kunhan muistutti rajavartijaa perustuslaillisista oikeuksistaan. 
 
Myös karanteeniohjeistus on ollut harhaanjohtavaa. Juhannuksen jälkeenkin valtio-omisteisen Finnairin osaomistaman Norran lennoilla jaettiin THL:n 14.5. päivättyä koronavirustiedotetta, jossa annetaan ymmärtää, että Suomeen palattuaan henkilön on oltava 14 vuorokautta karanteenissa. Kuitenkin tartuntatautilain mukaan karanteenin voi määrätä vain virkasuhteinen kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri tai virkasuhteinen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri. Sentään edes 15.6. päivitetyssä ohjeistuksessa mainitaan, että karanteeni perustuu vapaaehtoisuuteen ja on vain suositus. Tästä huolimatta valtionyhtiö on jakanut lennoillaan vanhentunutta, 14.5. päivättyä tiedotetta, joka on ollut omiaan aiheuttamaan epätietoisuutta. Sekä Suomen kansalaisten, että ulkomaanmatkustajien perusoikeuksia on siten tahallisesti tai tahattomasti rajoitettu harhaanjohtavalla viranomaistiedottamisella, joka uhkaa murentaa viranomaistiedotuksen uskottavuutta myös tulevaisuudessa. 
 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
 
Miksi rajoituksista rajaliikenteeseen viestittiin epäselvästi,  
miksi valtionyhtiö jakaa vanhentuneita viranomaisohjeita, 
miten hallitus aikoo kehittää viestintää väärinkäsitysten välttämiseksi ja 
miten hallitus aikoo jatkossa turvata, ettei Suomen kansalaisten ja ulkomaanmatkailijoiden perusoikeuksia rajoiteta harhaanjohtavilla ohjeistuksilla? 
 
Helsingissä 25.6.2020 
 
Vilhelm Junnila ps
 
Sisäministeri Maria Ohisalo vastasi 17.7.2020. Vastaus on luettavissa täällä.