Kirjallinen kysymys laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaisesta toimintaohjelmasta

Eduskunnan puhemiehelle

Sisäministeriö on aloittanut laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaisen toimintaohjelman päivittämisen vuosille 2021—2024. Lisäksi ministeriö tarkastelee ilman oleskelulupaa maassa oleskelevien asemaa ja heihin liittyviä hyväksikäytön ilmiöitä sekä ihmiskaupan uhrien asemaa. 

Ohjelman sisältöä kuvattiin sisäministeriön tiedotteessa hyvin ympäripyöreästi varjoyhteiskunnan syntymisen ehkäisemisestä, laittoman maassa oleskelun ehkäisemisestä, ihmiskaupan uhrien auttamisesta ja paluumuuton tukemisesta. Konkreettisina keinoina esitetään ennakoivia toimia lähtö- ja kauttakulkumaissa sekä kotiinpaluun ja uudelleenkotoutumisen tukemista.  

Sisäministeri Ohisalo on todennut: ”Ilman oleskelulupaa maassa olevilla henkilöillä on suuri riski syrjäytyä ja ennen kaikkea suuri riski joutua rikollisten tai rikollisryhmien hyväksikäyttämäksi. Jos ihmisellä ei ole toivoa tulevaisuudesta, voi hän myös helpommin ajautua itse yhteiskunnan ulkopuolelle tekemään rikoksia.”  

Konkreettisista toimista tehokkaimpia eli rajavalvontaa ja laittomasti maassa oleskelevien säilöönottoa ja maasta poistamista ei kuitenkaan mainittu lainkaan. Tiedotteen perusteella ohjelmasta saa käsityksen, että tarkoitus ei ole poistaa edes laittomasti maassa olevia, vaan keksiä keinoja, joilla heidän oleskelunsa voitaisiin muuttaa lailliseksi. Tähän viittaa se, että valmisteluun on kutsuttu mukaan Maahanmuuttoviraston edustajat, muttei Rajavartiolaitosta. On hyvin erikoista, että valmisteluvastuu on annettu sisäministeriön maahanmuutto-osastolle, vaikka laittoman maahantulon ja maassa oleskelun hallinnan ja torjumisen päävastuussa ovat Rajavartiolaitos ja poliisi. 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miksi ja millä perusteella laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaisen toimintaohjelman valmisteluun ei kutsuttu Rajavartiolaitosta, joka on vastuussa laittoman maahantulon torjunnasta, 

miten ohjelmalla ehkäistään laitonta maassa oleskelua, jos siinä ei huomioida laittomasti maassa oleskelevien maasta poistamista, 

miksi ministeriö valmistelee ilman oleskelulupaa maassa olevien tilanteen helpottamista, jopa tilanteissa, joissa henkilö ei suostu maasta poistumaan tai häntä ei onnistuta muuten poistamaan

ja onko sisäministerin puheiden perusteella syytä olettaa, että valmistelun todellisena tarkoituksena on päästä jakamaan tilapäisiä oleskelulupa maasta poistamisen estymisen vuoksi? 

Helsingissä 2.10.2020 

Vilhelm Junnila ps

Sisäministeri Maria Ohisalo vastasi 26.10.2020. Vastaus on luettavissa täällä.