Kirjallinen kysymys nuorten ehkäisevästä päihdetyöstä

Eduskunnan puhemiehelle

Varsinais-Suomessa toteutettiin tänä syksynä ensimmäinen koko maakunnan laajuinen päihdetilannekysely. Vastauksia kyselyyn saapui 3 625 kappaletta. Kyselyssä nousi esille erityisesti asukkaiden huoli nuorten päihteidenkäytöstä. 

Aikuisista vastaajista liki 80 prosenttia oli havainnut alaikäisten tupakointia, noin puolet nuuskan ja sähkösavukkeiden käyttöä ja 60 prosenttia alkoholin käyttöä viimeisen vuoden aikana. Vieläkin huolestuttavampaa luettavaa olivat nuorten tekemät havainnot: jopa 90 prosenttia nuorista on havainnut alaikäisten alkoholin ja nikotiinituotteiden käyttöä ja 40 prosenttia kannabiksen käyttöä. 

Kehitys on erittäin huolestuttavaa. Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä velvoittaa julkista valtaa huolehtimaan tupakan, alkoholin ja huumausaineiden haittojen ehkäisystä yhteistyössä yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. On tärkeää varmistaa ehkäisevän päihdetyön jatkuminen ja tehokkuus, kun sote-palvelut siirtyvät kunnilta uusille hyvinvointialueille. 
Ponsiosa Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus tietoinen huolestuttavasta kehityksestä nuorten päihteidenkäytön osalta Varsinais-Suomessa sekä yleisesti koko maassa ja miten varmistetaan ehkäisevän päihdetyön toteutuminen jatkossa uusien hyvinvointialueiden osalta? 

Helsingissä 18.11.2021 

Vilhelm Junnila ps 

 

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru vastasi kysymykseen 8.12. Vastaus on luettavissa täällä.