Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Laitilan Limokorventien perusparannuksen suunnitteluun (50 000 euroa)

Eduskunnalle

Laitilan Limokorventie toimii yhdystienä valtatielle 8 mm. Katinhännän, Isokylän ja Kaivolan kylien asukkaille ja yrityksille. Tie on Väyläviraston mukaan lähes koko matkalta huonossa tai erittäin huonossa kuntoluokituksessa. Liikenneturvallisuuden ja tienkäyttäjien kannalta on ehdottoman tärkeää, että suunnitelmat ja alkuvalmistelut tien mahdolliselle asfaltoinnille, leventämiselle ja muille perusparannus- ja korjaustoimille aloitetaan pikaisesti.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 50 000 euroa momentille 31.10.20 Laitilan Limokorventien perusparannuksen suunnitteluun.

Helsingissä 8.10.2021 
Vilhelm Junnila ps