Toimenpidealoite terroristiryhmään kuulumisen ja toimintaan osallistumisen sekä perheenjäsenten ja elinkumppanien osallisuuden määrittämisestä rangaistavaksi teoksi

Eduskunnalle

Suomi on jälleen tuonut maahan aikuisia henkilöitä, jotka ovat oleskelleet jihadistiseen tarkoitukseen perustetussa niin kutsussa Islamilaisessa valtiossa. Tuomitsemisen sijaan heitä kohdellaan pääosin uhreina, vaikka suojelupoliisi on lukuisia kertoja maininnut heitä seuraavasta turvallisuusuhkasta. Heidän osallisuuttaan mahdollisiin rikoksiin on kuitenkin vaikea sellaisenaan todistaa, vaikka on yleisellä tasolla tiedossa, että naisilla on ollut toiminnassa suuri rooli. 

Rikollisjärjestöön osallistuminen on kriminalisoitu rikoslaissa, jossa enimmäisrangaistukseksi on asetettu viisi vuotta. Siten ei ole perusteltua syytä sille, miksi terroristiryhmään kuuluminen tai sen toimintaan osallistuminen olisi niin vaikea määritellä, ettei sitä saada terrorismilaeissa rangaistavaksi teoksi. Esimerkiksi Saksassa on tuomittu naisia terroristijärjestöön kuulumisen vuoksi. 

Hallituksen on pikaisella aikataululla tuotava eduskunnan käsiteltäväksi esitys, jossa myös terroristijärjestöjen perheenjäsenet ja elinkumppanit on mahdollista tuomita osallisuudesta rikokseen, jos he ovat suojelupoliisin arvion perusteella oleskelleet terroristiseen toimintaan tarkoitetuilla leireillä tai vastaavilla alueilla. 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin terroristiryhmään kuulumisen ja toimintaan osallistumisen sekä perheenjäsenten ja elinkumppanien osallisuuden määrittämiseksi rangaistavaksi teoksi, jos he ovat suojelupoliisin arvion perusteella oleskelleet terroristiseen toimintaan tarkoitetuilla leireillä tai vastaavilla alueilla. 

Helsingissä 21.12.2020 

Vilhelm Junnila ps