När jag skriver detta sitter jag som passagerare i en lastbil på väg mot riksdagen.

När trafiken blir tätare, tittar jag noggrannare på övriga medtrafikanter. Alla bilar jag ser har förbränningsmotorer. Människor på väg till jobb, daghem, skola eller hem efter avslutat arbetsskift. De som kör till exempel 17 000 km, för att kunna sköta vardagen, betalar 66-77 euro mera nästa år.

Bränsleskattens höjning med 250 miljoner euro är en del av Antti Rinnes (sdp) regeringsprogram. Dessa pengar skall användas för att uppnå miljömålen, men går pengarna på riktigt till detta ändamål?

Det pratas mycket om miljöpåverkan, men skattehöjningen görs för att finansiera Rinnes rödgrönas regerings ökade utgifter. Miljön gynnas inte av dessa åtgärder. Om klimatförändringen skulle vara det som bekymrar mest, skulle utsläppen minskas genom att sänka skatten på diesel gjord på förnybara råvaror.

Då skulle en större del av vårt lands frakttrafik köras med miljövänligare alternativ, vilket skulle minska utsläppen betydligt. Transportbranchen är beredd.

Transportföretagarens logistikkostnader stiger igen, men påverkar hela logistikkedjan och slutprodukter, till exempel mat och mediciner.

Konsumenternas köpkraft lider mest. När det går allt mer pengar till användningen av bilen, så är det bort av övrig konsumtion. Det går inte att minska på de rutinerna speciellt mycket, man måste kunna ta sig till jobb och andra ställen.
Regeringens planerade vägavgift kommer dessutom att straffa dem som kommer utifrån stadsområden för att ta sig till arbetet.

Vi kör förbi en bensinstation, priset på 95-oktanig bensin är 1,55 euro per liter. Än så länge. När bränsleprisena höjdes i Frankrike, ledde detta till de så kallade gula västarna-protesterna. I USA har bensinpriset sjunkit till 62 cent per liter, men i Finland planerar man mera skatter och avgifter.

Med en kraftig höjning så kommer 250 miljoner euro att samlas in på ett år. Då är det ännu tre år kvar av regeringsperioden. Jag kommer att kräva att skattehöjningen tas bort från 2021 framåt. Annars skulle skatten uppgå till nästan 1 miljard och detta drabbar konsumenterna. Bilisterna måste stå på sig, speciellt i en tid när de utpekas som skyldiga.