Ett säkert tecken i augusti, är att sommarlovet för eleverna i grundskolan tar slut, och en stor mängd skolelever rör sig på våra vägar och gator, en del för första gången. Varje bilist måste minnas, att nu om någonsin är det viktigt att vara försiktig i trafiken.

En annan ”tradition” i augusti har även i år perfekt väder, det vill säga diskussionen om när vårterminen borde avslutas. Väderprognoserna lovar att det fortfarande kommer att vara varmt framöver, men sommarlovet har tagit slut nästan mitt i sommaren, till skillnad mot vad som är allmänt i övriga Europa.

Diskussionen om att flytta på sommarlovet har pågått länge utan förändringar. Det är konstigt, eftersom det verkar finnas mycket stöd och bara lite motstånd för en förändring. Till och med den tidigare ordföranden för OAJ konstaterade 2019, att en flyttning av tiden för sommarlovet kunde testas under en tid.

Ifall terminsavslutningen skulle flyttas fram med två veckor, skulle skolgången avslutas en vecka innan midsommar och starta igen i slutet av augusti. Längden på lovet skulle förbli densamma, men lovet skulle infinna sig under den varmaste tiden på sommaren. Förändringen skulle påverka både familje- och företagslivet.

Turismnäringen har länge önskat denna förändring. Den ökade inrikesturismen som följde efter Corona-åren verkar hålla i sig och det har medfört att turismföretagarna har haft problem att uppfylla kundernas behov, eftersom arbetstagare återvänder till studier.

Arbets- och näringsministeriet gjorde år 2018 en undersökning om vilka effekter en flyttning av sommarloven skulle ha för turismnäringen. Flytten skulle öka turismintäkterna med totalt 219 miljoner euro under sommarmånaderna och turismföretagen skulle behöva mer personalresurser som motsvarar 1300 årsverken. Det föreslogs att det skulle göras en mer omfattande undersökning på hur en flyttning av loven skulle påverka skol- och familjevardagen, de gemensamma ansökningarna och fortsatta studier. Nuvarande regering har valt att inte göra denna undersökning.

I många familjer börjar de vuxnas semester kring midsommar, när skolornas lov startar redan i början av juni. Enlig Mannerheims barnskyddsförbund är speciellt början av juni en besvärlig tid för många föräldrar, eftersom man inte vill lämna små barn ensamma hemma, och en vårdplats är svår att hitta under denna tid. 

Förändringen skull göra vårterminen längre, men ett flertal lediga ”röda” dagar kompenserar detta.  Höstterminen upplevs ofta som lång och tung både bland elever och personal, så detta skulle förbättra situationen. Man kunde underlätta elevernas press under vårterminen genom att göra fredagen efter Kristi himmelsfärd till ledig dag. Den dagen är i många fall problematisk även för företag.

Högskolorna börjar först i slutet av augusti eller i början av september. Det finns alltså många argument för att harmonisera loven till ungefär samma tid som i övriga Europa. Riksdagens höstsession börjar passligt även i början på september, och jag kommer då att lämna in en motion till regeringen kring detta.

Kirjoitus julkaistu alunperin Abo Underrättelser -lehdessä.