Varma elokuun merkki on se, että peruskoulujen lomat loppuvat ja kaduille ilmestyy runsaasti koululaisia, joista osa ensimmäistä kertaa. Jokaisen autoilijan on muistettava, että nyt jos koskaan on oltava tarkkana liikenteessä.

Toinen elokuinen perinne saa tänäkin vuonna otolliset säät, eli keskustelu peruskoulujen kevätlukukauden päättämisajankohdasta. Säätiedotukset lupailevat helteiden vielä jatkuvan, mutta koulujen kesälomat loppuivat Suomessa ikään kuin kesken kesää toisin kuin Euroopassa yleisesti.

Lomien siirtämiskeskustelua on käyty pitkään ilman muutosta. Outoa, sillä asialle tuntuu olevan paljon kannatusta ja vain vähän vastustusta. Jopa OAJ:n entinen puheenjohtaja totesi 2019, että kesäloman ajankohdan siirtoa voitaisiin tarvittaessa kokeilla määräajaksi.

Kun lukuvuoden koulutyön päättämistä siirretään eteenpäin kahdella viikolla, koulutyö päättyisi viikkoa ennen juhannusta ja jatkuisi elokuun lopulle. Loman pituus ei muutu ja loma osuisi lämpimämpään osaan kesää. Muutos vaikuttaisi niin perhe- kuin yrityselämään.

Matkailuala on tätä toivonut pitkään. Koronavuosien aiheuttama ilmeisesti pysyvä lisääntynyt kotimaan matkailu osoitti, että matkailuyrittäjät eivät pystyneet vastaamaan täysin matkailijoiden tarpeisiin, kun työvoimaa poistui opintojen pariin.

Lomien siirtämiskeskustelua on käyty pitkään ilman muutosta. Outoa, sillä asialle tuntuu olevan paljon kannatusta ja vain vähän vastustusta.
TEM teetti vuonna 2018 selvityksen koulujen kesälomien siirron vaikutuksista matkailuelinkeinoon. Siirto lisäisi matkailutuloa kesäkuukausina yhteensä noin 219 miljoonaa euroa ja lisäisi matkailuyritysten tarvitseman henkilöstön määrää 1 300 henkilötyövuoden verran.

Ehdotettiin laajemman selvityksen tekoa, jossa lomien siirron vaikutukset koulu- ja perhearkeen, yhteisvalintoihin ja jatko-opintoihin hakeutumiseen selvitettäisiin. Nykyinen hallitus ei tätä selvitystä ole lähtenyt ajamaan.

Useissa perheissä aikuisten lomien alku ajoittuu juhannusviikolle, kun koulujen lomat alkavat jo kesäkuun alussa. Mannerheimin Lastensuojeluliiton mukaan erityisesti kesäkuun alku on monille vanhemmille ongelmallista aikaa, koska pieniä lapsia ei haluta jättää kotiin yksin, ja hoitopaikan löytäminen kesäkuussa on muutenkin haasteellinen.

Muutos tekisi kevätlukukaudesta pidemmän, mutta useampi kalenterivapaapäivä kompensoi sitä. Syyslukukausi koetaan oppilaiden ja henkilökunnan keskuudessa usein pitkäksi ja raskaaksi, jolloin lyhennys helpottaisi tilannetta.

Pidemmän kevätlukukauden vuoksi oppilaiden rasitusta voidaan helpottaa muuttamalla helatorstain jälkeinen perjantai vapaaksi. Päivä on muutenkin haasteellinen yritystoiminnalle.

Korkeakoulutkin aloittavat vasta myöhemmin elokuussa tai syyskuussa. On siis monestakin syystä perusteltua harmonisoida loma-ajat suurin piirtein samaan ajankohtaan kuin muuallakin Euroopassa.

Eduskunnan syysistuntokausi alkaa luontevasti myös syyskuun alussa, jolloin tulen jättämään hallitukselle toimenpidealoitteen.

Kirjoitus julkaistu myös Turun Sanomissa.