Finland är känt som de tusen sjöarnas land, men vi kunde även marknadsföra oss som de tusen öarnas land, mer exakt de 224 661 öarnas land. Vi får vara nöjda över att förutom Finland, är Kroatien det enda landet i Europa, som har en skärgårdspolitik som fokuserar på en strategisk utveckling av skärgården.

Skärgårdsdelegationen har publicerat Människornas skärgård, ett nationellt program för utveckling av skärgårds- och vattendragsområdena för åren 2020–2023. Det är helt naturligt att programmet har fokus på människorna och ett gott liv i skärgårds- och vattendragsområdena. Då programmet blivit färdigt så börjar man fokusera på att förverkliga det. Skärgårdslagen förpliktar staten och kommuner att trygga fast boende i skärgården genom att säkra tillräckliga förutsättningar till inkomst, rörlighet och tillgång till basservice, samt att skydda skärgårdens landskap och natur från miljöförstöring.

I skärgården färdas man med båtar, färjor, förbindelsebåtar och bilar, men det bör vara smidigt och användaranpassat att förflytta sig i skärgården. I utvecklandet av skärgårdstrafiken bör man ta såväl fastboendes, fritidsboendes, företagares, arbetstagares och turisters behov i beaktande. Skärgården utvecklas endast om man investerar långsiktigt i dess tillgänglighet. Fastän fungerande trafikförbindelser har en nyckelroll, så får vi inte glömma bort telefon- och dataförbindelser. Enligt enkäten Skärgårdens röst så är de flesta skärgårdsbor nöjda med nuvarande situation, men man hoppas på mera satsningar på såväl vägnätet som övriga kommunaktionsförbindelser.

På grund av de exceptionella omständigheterna ökade platsoberoende arbete betydligt i år och har visat sig vara populärt ur både arbetstagarens och arbetsgivarens perspektiv. Distansarbete kommer sannolikt att vara en del av av det nya normala i arbetskulturen också efter covid-19-pandemin. Genom tekniska framsteg har många tjänster flyttat online. I skärgårds- och vattendragsområdena förutsätter det att snabba och pålitliga nätverksanslutningar är säkrade också i skärgården. Basstationernas kapacitet måste säkerställas vid användning i arbete och tjänster året runt, men också för sommarstugeägare och turister under semestern.

Skärgårdens speciella status måste tas aktivare i beaktande speciellt när det gäller färjetrafiken. Turtätheten av landsvägsfärjorna måste vara tillräcklig och tidtabellerna sådana, att permanent boende, pendling och utveckling av entreprenörskap i skärgården är möjlig året runt. Färjor som är på privata rutter måste säkerställas med finansiering även i framtiden. För Egentliga Finlands skärgårdskommuners servicestruktur, är det viktigt att grundmotiveringarna för skärgårdstillägget betonar de befintliga tjänsterna. Samhällsstrukturen förändras och idag kan man vara hemma på flera platser. Detta är en fördel och möjlighet för skärgården.