Senaste lördag deltog jag i Rotarykretsernas förhandlingar i Pargas skolcenter och fick då information om dess byggnaders historia. Det framkom tydligt att det finns ett verkligt behov för skolinvesteringar.

Borden i auditoriet lutade så mycket att inte ens mitt anteckningspapper hölls på det, för att inte tala om pennor eller telefonen. Även lampan i videoprojektorn blinkade att den behöver bytas ut. Skolinvesteringarna kommer i en tid när trenden för befolkningsutveckling är nedåtgående. Befolkningen blir äldre och färre.

De kommande investeringarna är så stora att Pargas måste skära ner på stadens övriga utvecklingsprojekt. Det är viktigt att man är väldigt noggrann, för investeringar i väggar kan leda till att stadsplaneringen och skatteintäkterna stagnerar.

Det finns problem även på andra håll i kommunen, eleverna i Träsk skola på Houtskär är ännu evakuerade.

Områdesnämndernas oro bör tas på allvar, speciellt angående utvecklingsbehovet av Nagu hamn och även behovet av fler hyresbostäder. Ifall man avstår från övriga investeringar under en viss tid, bör statens regionalpolitiska roll stärkas.

Fastän befolkningen minskar, så förutspås det att trafiken på Skärgårdsvägen ökar. Jag gjorde en budgetmotion om slutförande av vägplanen för Skärgårdsvägen och även om att starta ett projekt för att förbättra trafiksäkerheten.

Även om motionen förkastades som sådan, så kommer vägprojekten att förverkligas. Jag hade hoppats att projekten Kurkela–Kustö, Rävsundsbron och Hessundsbron hade förverkligats samtidigt, men huvudsaken är att de går framåt.

Under våren kommer jag att göra ett lagförslag om att flytta skolornas startdatum till den sista veckan i augusti eller första veckan i september, som redan är allmänt i övriga Europa.

Sensommaren är allt varmare och förändringen skulle vara en riktig vitaminspruta för företagandet i Åboland och för skärgårdens livskraft. Lärarnas oro över vårtröttheten kunde tas i beaktande på samma gång.

Ledigt fredagen efter Kristi himmelsfärdsdag och även en förlängning av påsklovet skulle förbättra elevernas ork. Skolorna skulle sluta senare i juni, men inte så mycket som man kan tro, eftersom närundervisningen är möjlig att komprimera.

Ett annat alternativ till bättre sysselsättning är att sänka mervärdesskatteprocenten på utskänkning från 24 procent till 14 procent.

Detta skulle skapa 2 400 nya arbetsplatser. Moms- och tillverkningsskatter skulle kompensera skatteintäktsbortfallet. Det är viktigt att komma ihåg, att problemdrickandet sker på helt andra ställen än på restaurangerna. Endast 11 procent av utskänkningen sker på restauranger, där det trots allt finns övervakning och social kontroll.

I det tredje lagförslaget kommer jag att föreslå att guidade turers mervärdesskatt sänks till samma nivå som gäller för persontrafiken och nöjesevenemang.

Det finns ingen grund, varför guidning skulle vara skattetekniskt ofördelaktigare. En höjning av det allmänna bidraget riktat till turismen skulle även öka på sysselsättningen. Förslagens lokala inverkan skulle handla om några tiotal nya arbetsplatser. Mitt i skolinvesteringsivern är det viktigt att fokusera på de egna styrkorna.