Valtiovarainministeri Antti Rinne (sd.) arvioi (HS 13.12), että autoveron poistaminen pitäisi rahoittaa leikkaamalla terveyden- ja vanhustenhuollosta! Missään nimessä esitystä ei pidä rahoittaa kansalaisten perusturvasta tai vanhuksien toimeentulosta, kuten hänen puolueensa teki leikatessaan eläkeindeksejä. Lue miksi autoverotus kannattaa poistaa ja mistä rahat löytyvät.

Miksi autoverotus kannattaisi poistaa?

Suomi on euroalueella autoverotuksen kummajainen ja asiasta on käyty lukuisia ja pitkiä oikeustaisteluita. Autoveron poistamisella Euroopan toiseksi vanhin autokanta uudistuisi ympäristöystävällisemmäksi ja samalla liikenneturvallisuus parantuisi.
Hallitus poisti jo aiemmin taksien autoverohuojennuksen, joten myös taksikanta vanhentuu nopeasti ja edelleen heikentää tilannetta. Sähköautojen, ladattavien hybridien ja muidenkin tulevaisuuden autojen, kuten polttokennoautojen tuleminen rajoittaa entisestään autoveron toimivuutta.

Autoveron poistaminen toimisi katalyyttina sisämarkkinoille ja tuonti vähenisi, kun olisi järkevää ostaa kotimaasta. Tässä taloustilanteessa ei voida miettiä pelkästään mistä leikataan, vaan on tehtävä selkeitä linjanvetoja talouskasvun parantamiseksi. Nyt kaasu pohjaan autoveron poistamiseksi!

Mistä rahat?

Autovero voitaisiin rahoittaa neljässä vaiheessa, jossa viimeisessä kompensoitaisiin veromuutoksen aikaansaama talouskasvu. Autoveron tuotto on alentunut vuosien saatossa ja EU-lainsäädännön puitteissakin se on tullut tiensä päähän.

Autoveron poistaminen nykytasolla kustantaisi 993 miljoonaa euroa ilman talouskasvun tuoman hyödyn huomioimista. Esimerkiksi kehitysapuun menee huomattavasti suurempi summa. Rahoituksen esittäminen pelkästään kehitysavusta leikkaamalla olisi kuitenkin liian helppoa ja epäuskottavaa. Verojärjestelmässä on hurja määrä erilaisia tukemistarkoituksessa annettuja huojennuksia. Kaikkiaan 20 miljardia euroa, joista voisi kohtuullisen helposti vähentää 3 prosenttia (600M).

Ympäristölle haitallisiin tukiin menee 4,5 miljardia, joista valtaosa on energiaverotuksen huomioiden perusteltuja. Sen sijaan hiilivoimasta, kaivosteollisuudesta ja kunnostusojituksen tuista voidaan leikata (180M) jo vesiensuojelun nimissäkin. Loppuosa saataisiin asettamalla suursäätiöille pääomaverovelvollisuus (50M). Edellä olevan perusteella talouskasvun osuudeksi neljän vuoden ajalle jäisi vain 93 miljoonaa euroa. Mikäli tämä osoittautuu mahdottomaksi, voidaan vähentää vastikkeettomia (ei-innovaatio) yritystukia kivuttomasti ainakin 40 miljoonaa euroa. Laskelmat olen tehnyt valtiovarainministeriön käyttämällä mikrosimulaatiomallilla. Autoverotuksen poistaminen teknisesti voitaisiin suorittaa nousujohteisesti vaiheittain ja suhteellisesti neljässä osassa 20/25/25/30.

Autoverotuksen poistaminen on haastavaa, muttei mahdotonta. Suurin ongelma on päättäjien tahdossa, juuri nyt tarvitaan työtä suomalaisten hyväksi.