Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Loimaan Lauroistentien ja Köyliöntien perusparannukseen (150 000 euroa)

Eduskunnalle

Loimaan Lauroistentie ja Köyliöntie ovat sorapäällysteisiä yhdysteitä, joissa kulkee niin henkilöautoliikennettä kuin myös raskasta liikennettä. Tiet ovat suuremmaksi osaksi Väyläviraston luokituksen mukaan huonossa tai erittäin huonossa kunnossa. Tien huonon kunnon vuoksi ajonopeudet ovat alhaiset ja tämä aiheuttaa haittaa tienkäyttäjille. 

Liikenneturvallisuuden, tienkäyttäjien ja alueen asukkaiden kannalta on ehdottoman tärkeää, että suunnitelmat ja alkuvalmistelut tien perusparannus- ja korjaustoimille aloitetaan pikaisesti. 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 150 000 euroa momentille 31.10.20 Loimaan Lauroistentien ja Köy-liöntien perusparannukseen. 

Helsingissä 8.10.2021 
Vilhelm Junnila ps