Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä saariston yksityisteiden kunnossapitoon Varsinais-Suomessa (28 000 euroa)
 
Eduskunnalle
 
Varsinais-Suomen erityisasemaa saaristoisine rannikoineen ei yleensä erikseen huomioida, vaikka alueen arvo varsinkin virkistyskäytössä on aivan omaa luokkaansa. Valtion määrärahat tieverkoston ylläpitoon ovat muutenkin vajavaiset, mutta varsinkin saariston pienet yksityistiet unohtuvat vuosi vuodelta, ja resurssit ohjataan pääväylien ylläpitoon mantereella. Saariston vakituisten asukkaiden ja mökkiläisten viihtyvyyden ja turvallisuuden kannalta on kuitenkin tärkeää, että myös näitä ns. unohdettuja teitä ylläpidetään. 
 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
 
että eduskunta lisää 28 000 euroa momentille 31.10.31 Varsinais-Suomen saariston yksityisteiden kunnossapitoon. 
 
Helsingissä 18.10.2019 
 
Vilhelm Junnila ps