Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kantatien 43 valo-ohjatun liittymän sekä Kaukolantien ja Erik Sorolaisentien kiertoliittymien rakentamiseen Laitilassa (1 000 000 euroa)
 
Eduskunnalle
 
Valtatie 8 Turku—Pori -välillä (135 km) on tärkeä väylä Turun, Rauman ja Porin seutujen liikennejärjestelmässä ja päätieverkon keskeisimpiä kehitettäviä osia. Tieosuus on Lounais-Suomen merkittävä tavaraliikenneväylä, jonka merkitystä korostavat ratayhteyden puuttuminen ja tien varrella  sijaitsevat viisi vientisatamaa. Tieosuudet Turku—Mynämäki ja Pori—Rauma ovat työssäkäyntialueidensa runkoyhteyksiä. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen mukaan Turku—Pori -yhteysväliä on viime vuosina parannettu runsaalla 100 miljoonalla eurolla, mutta useita merkittäviä turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta parantavia toimenpiteitä on edelleen toteuttamatta. 
 
Kaksi tällaista löytyy Laitilan keskustasta. Kantatie 43 valo-ohjattu liittymä sekä Kaukolantien ja Erik Sorolaisentien risteys. Tiesuunnitelman teko on käynnissä ja hankkeen toteuttaminen tulee aloittaa 2020. Ongelmaksi on muodostunut hankkeen rahoituksen leikkaus, jota on leikattu 35 miljoonasta eurosta 25 miljoonaan euroon. Valtatien 8 merkitys Varsinais-Suomelle ja Satakunnalle on erittäin suuri. 
 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
 
että eduskunta lisää 1 000 000 euroa momentille 31.10.20 kantatien 43 valo-ohjatun liittymän sekä Kaukolantien ja Erik Sorolaisentien kiertoliittymien rakentamiseen ja liikenneturvallisuuden parantamiseen Laitilassa. 
 
Helsingissä 18.10.2019 
 
Vilhelm Junnila ps