Kirjallinen kysymys kyläkoulujen ja pienten keskuskoulujen lakkauttamisista

Eduskunnan puhemiehelle

Laskevien oppilasmäärien ja kuntien huonon taloudellisen tilanteen takia monet maaseudun kyläkoulut sekä pienet keskuskoulut ovat säännöllisesti lakkautusuhan alla. Varsinkin säästö- ja tehokkuusperusteisten lakkautusten hyödyt jäävät yleensä lyhytaikaisiksi ja säästöt arvioitua pienemmiksi. Lähikoulun tuomaa positiivista merkitystä lapselle ja vanhemmille ei myöskään ole mahdollista mitata rahassa. Kyläyhteisölle koulun lakkauttaminen on yleensä lopullinen ratkaisu, jonka jälkeen alueen näivettyminen kiihtyy ja muuttuu peruuttamattomaksi tilaksi.

Nousiaisten kunta päätti vastikään lakkauttaa Paijulan kyläkoulun käynnissä olevan lukukauden jälkeen. Vain pari vuotta sitten Paijulan koulun peruskorjaukseen oli myönnetty lähes kaksisataatuhatta euroa, ja koulun eteen ovat kyläläiset tehneet satojen työtuntien edestä talkootyötä. Koulussa ei ole myöskään sisäilmaongelmia, joten lakkauttamispäätöstä ei voi perustella terveydellisillä syillä. Lakkauttamispäätös voitti äänestyksessä yhdellä äänellä. Samoin Liedon kunta on aikeissa lakkauttaa Tarvasjoen yhtenäiskoulun yläluokat ja siirtää yläastelaiset suureen keskuskouluun, jota ei ole vielä rakennettu.

Hallitusohjelmassa todetaan huoli perusopetuksen nykytilasta ja painotetaan koulutuksellisen tasa-arvon edistämistä. Ohjelmassa pidetään tärkeänä harvaan asuttujen alueiden menestymistä, joihin oman koulun lakkauttaminen vaikuttaa erittäin negatiivisesti. Silti vuonna 2006 poistettua ns. pienkoululisää ei ole ehdotettu tuotavaksi takaisin, eikä muitakaan konkreettisia toimia pienten koulujen jatkamisen tukemiseksi ole esitetty. Tilanteissa, joissa koulun lakkauttamisen perusteena on säästöjen hakeminen, on hallituksella kaikki avaimet käsissään estää nykyinen kyläkoulujen massasukupuutto: yksinkertaisesti valtionosuuksia lisäämällä tai palauttamalla pienkoululisä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus tietoinen käynnissä olevasta kyläkoulujen ja pienten koulukeskusten massasukupuutosta ja kyläkunnan asukkaiden suurista panostuksista oman koulunsa eteen,

mitä hallitus aikoo tehdä pysäyttääkseen nykyisen kaltaisen kehityksen ja

miten asianomainen ministeri aikoo pelastaa Nousiaisten Paijulan kyläkoulun ja Tarvasjoen yhtenäiskoulun?

Helsingissä 13.12.2019

Vilhelm Junnila ps
Jari Koskela ps

Opetusministeri Li Andersson vastasi 8.1.2020. Vastaus on luettavissa täällä.