Asuntomessujen kustannuksista Naantalissa on kirjoitettu värikkäästi, mutta yksipuolisesti. Vuonna 2012 lainamäärä oli noin 50 miljoonaa euroa, jonka jälkeen investoitiin useilla kymmenillä miljoonilla euroilla. Investoinneista huolimatta tai siitä syystä velka on laskenut melkein puoleen. Kuntalaisten pelotteleminen veronkorotuksilla ja palveluiden katoamisella asuntomessujen vuoksi ei ole asiallista.

Asiaa voi lähestyä myös tulokulmasta. Yksi uusi asukas tuo Naantalille valtionosuutena ja keskimääräisenä verotulona yli 5000 euroa vuodessa. Messualuetta on tarkasteltu 350 uuden asukkaan näkökulmasta. Vaikka alue toteutuisi vain 70 prosenttisesti, toisi hanke 10 vuoden ajanjaksolla kaupungille yli 12 miljoonan euron tulon, jota ei ole laskelmissa huomioitu. Uudet asukkaat ja lisääntyvät verotulot mahdollistavat päiväkodin ja koulun rakentamisen Luonnonmaalle.

Tontit hinnoitellaan kolmiportaisesti ja kallein hintataso on linjassa Metsä-Luikkion kanssa. Myös vuokraus on vaihtoehto. Koska toteuttaminen sitoo kaupungin resursseja, on ymmärrettävää, ettei kaikkea voi hinnoitella edulliseksi. Viereiset pelto- ja metsäalueet sopivat mainiosti kustannustehokkaamman rakentamisen kohteeksi. Messualueen toteuttaminen edistää halvemman rakentamisen kohteiden sujuvaa myyntiä jatkossa.

Merenrantarakentamista ei ole mahdollista laajentaa, koska ainoa soveltuva alue Villan tilalla on kaupunkilaisten virkistysaluetta, joka tulee säilyttää. Matalahden ruoppaamisella meri voidaan tuoda asuntojen läheisyyteen ja samalla virkistyskäyttöä parannetaan. Luonnonmaan kanavahanke säilyy mahdollisena toteutusvaihtoehtona tulevaisuudessa, joka lisäisi entisestään alueen kiinnostavuutta.

Kuntavaalien alla Jan Lindström (kok) kirjoitti, että kulujen vastineeksi kaupunki saa käyttöönsä houkuttelevan asuntoalueen merelliseen ympäristöön, joka kiinnostaa niin rakentajia, uusia asukkaita, kuin messuvieraitakin. Hän mainitsi, että tehdyt tutkimukset osoittavat messujen virkistävän asuntomarkkinoita useiksi vuosiksi ja tuovan matkailuelinkeinolle ison piristysruiskeen ja tulonlähteen.

Tähän kirjoitukseen on helppo yhtyä, mutta valitettavasti puheet eivät johtaneet tekoihin asiasta äänestäessä, vaikka oli näytön paikka. Nyt tarvitaan rohkeutta kehittää Naantalia. Yhdessä.