Ministeri Anne Berner (kesk.) ilmoitti 13. helmikuuta luopuvansa yhteysalusliikenteelle kaavailluista maksuista. Päätös kypsyi samana päivänä pidetyssä hallitusryhmien kokouksessa, jossa huomioitiin hanketta kohtaan esitetty ankara, mutta aiheellinen palaute. Saaristo puolustautui.

Varsinais-Suomen liiton saaristotoimikunta käsitteli asiaa 7. helmikuuta ja lähestyi saman viikon loppuun mennessä kaikkia eduskuntaryhmiä. Tavoitteena oli kohdistaa ministeriin painetta luopua suunnitelmistaan. Silloin tiedossa oli kaksi vaihtoehtoista esitystä liikenne- ja viestintäministeriöltä, jotka olisivat korvanneet alkuperäisen ja ilmeisen kohtuuttoman esityksen. Uudet esitykset eivät tietojemme mukaan kuitenkaan olleet sillä tasolla, että ne olisivat olleet juurikaan vähemmän haitallisia saariston asukkaille.

V-S liiton saaristotoimikunta oli jo viime vuoden puolella antanut lausunnon ministeriöön. Se rinnasti yhteysaluksille kaavaillut käyttömaksut tietulleihin, sillä vastaavia ylimääräisiä maksuja ei ole käytössä muillekaan tienkäyttäjille. Myös Naantalin saaristolautakunta vastusti esitystä ja kaupunginjohtajakin oli asiassa aktiivinen.

Vastustamisen lisäksi V-S liiton saaristotoimikunta esitti uutta tapaa mahdollistaa yhteysalusliikenteen markkinaehtoinen toiminta. Mallissa valtio omistaisi alukset, mutta operointi kilpailutettaisiin ja samalla saariston asukkaat välttyisivät ”Bernerin palvelumaksulta”.

Saariston edunvalvojien ydintavoite oli alusta alkaen turvata saariston kulkuyhteydet maksuttomana, sillä yhteysalusten mahdollistama vesiliikenne toimii saariston ainoana tienä. Sen vuoksi Juha Haapakosken (kok.) ehdotusta (RS 17.1) maksujen sälyttämisestä kunnille eli käytännössä veronmaksajille ei pidetty toivottavana.

Tiesimme, ettei varustamoilla ollut valmiuksia maksujen keräilyyn ministerin esittämässä aikataulussa. Maksullisuuden oli tarkoitus alkaa jo aprillipäivänä, joka ei käytännössä voinut olla mahdollista, koska tavarankuljetuksiin ei oltu mitenkään valmistauduttu. Lopulta hankkeesta käytiin tietynlainen arvovaltataistelu, mutta saariston elinvoimaisuuden ja Naantalin merellisen imagon turvaamiseksi päästiin oikeudenmukaiseen lopputulokseen.

Sen jälkeen olemme keskittyneet yksityistielossien lainsäädännöllisen aseman selkeyttämiseen. Yhtenäinen valtakunnallinen ohjeistus tarvitaan, kun vastuu valtionrahoituksesta siirtyy perustettavalle maakuntaorganisaatiolle yhdessä yhteysalusten kanssa. Samassa yhteydessä on arvioitava esimerkiksi Salavaisten lossiyhteyden toteuttamismahdollisuudet ja pienen rengastien kehitysmahdollisuudet.

Haapalan laiturin pysäköintipaikka toteutetaan tänä kesänä. Saaristo pitää nähdä veneellä tai pyörällä, niin ehtii aistimaan ja nauttimaan kauniin kesämme antimista.