Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Operaatio Ruokakassi ry:n toiminnan tukemiseen (75 000 euroa)

Eduskunnalle

Operaatio Ruokakassi on 2008 perustettu turkulainen pääosin vapaaehtoisvoimin toimiva avustusjärjestö. Operaatio Ruokakassin tehtävänä on keskitetysti hankkia ja toimittaa ruokaa, hygieniatuotteita ja vaatteita jaettavaksi yhdistyksen kanssa yhteistyössä toimivien seurakuntien kautta vähävaraisille ihmisille. Operaatio Ruokakassin työntekijät myös tukevat ja auttavat ruoka-apua hakevia ihmisiä ja lisäksi kouluttavat ruoka-avussa toimivia vapaaehtoisia. Järjestön toiminnan ansionsa sadat Turun ja lähikuntien vähävaraiset perheet, opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät saavat apua päivittäin.  

Vaikka yhdistyksen toimintaa rahoitetaankin Veikkauksen tuella, rahoitus perustuu pitkälti yksityisten ja yritysten lahjoituksiin. 

Tulevaisuuden muutoksiin varautuminen on toiminnan jatkuvuuden kannalta välttämätöntä, koska talousnäkymien huonontuessa on riskinä, että yksityisen puolen rahoitus vähenee dramaattisesti. Koronapandemian aiheuttamat taloudelliset vaikutukset ovat lisänneet ruoka-apua tarvitsevien määrää. Lisäksi Veikkaus vähensi dramaattisesti rahapeliautomaatteja, jolloin yleishyödyllisille järjestöille maksettavat tuet tulevat myös tulevaisuudessa vähenemään. 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 75 000 euroa momentille 33.03.63 ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää Operaatio Ruokakassi ry:n toiminnan tukemiseen. 

Helsingissä 30.9.2022 
Vilhelm Junnila ps