(Kuva: Google Maps)

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kevyen liikenteen väylän rakentamiseen seututielle 192 Tanilantien ja Seikelän kiertoliittymän välille (800 000 euroa)

Eduskunnalle

Seututie 192 eli Kustavintie on vilkas tie, joka välittää liikennettä Turun talousalueen ja Vakka-Suomen välillä. Kustavin ja Taivassalon seutu on myös suosittua kesäasutusseutua. Tie on kuitenkin ilman kevyen liikenteen väylää. Vilkkaan liikenteen ja korkeiden ajonopeuksien vuoksi tien laidassa kulkemista polkupyörällä tai kävellen ei voida pitää turvallisena. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen on liikenneturvallisuuden vuoksi välttämätöntä. 

Rakentamalla kevyen liikenteen väylä Tanilantien ja Seikelän kiertoliittymän välille on tarpeellinen Saariston Rengastien kevyen liikenteen turvallisuuden kannalta, jonka lisäksi turvallinen ja viihtyisä liikenneympäristö houkuttelee tekemään enemmän matkoja jalan ja polkupyörällä. 

Kustavintiellä on ollut runsaasti liikenneonnettomuuksia, joissa pyöräilijät ovat olleet osallisina. Asiantila on välttämätöntä korjata pikaisella aikataululla. Tässä esitetyn väylän rakentamisen jälkeen on tärkeää lisätä jatko-osuuksia vaiheittain. Tulevia lisähankkeita ovat esimerkiksi Tanilantie—Somersoja -väli sekä jatkoreitti Seikelän kiertoliittymästä aina Maskun Lemuun asti. Määrärahoja tulee vaiheittain osoittaa tälle kokonaishankkeelle vuosittain. 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 800 000 euroa momentille 31.10.20 kevyen liikenteen väylän rakentamiseen seututielle 192 Tanilantien ja Seikelän kiertoliittymän välille.

Helsingissä 30.9.2022 
Vilhelm Junnila ps