Nesteen yt-neuvottelut päättyivät 70 henkilön vähentämiseen Naantalissa ja lisää on luvassa rahtivarustamo Finnlinesilta. Samuli Santalahti ymmärtää työllisyystilanteen mainitsemalla (RS 28.11), että tarvitsemme uusia yksityisen sektorin työpaikkoja. Elinkeinoasiamiehen palkkaaminen on valmistautumista tulevaisuuteen, kuten hän viisaasti toteaa. Yritykset haluavat vastuuhenkilön, joka koordinoi toimitiloja, uusien yritysten perustamista, kaavoitusta, EU-rahoitusta, hankeyhteistyötä, kilpailutusta ja työllistämistä.

Yritysten kanssa tehtävän yhteistyön ohella tuntuu kuitenkin turhauttavalta muistuttaa Juha Haapakoskea samoista asioista useamman kertaa. Haapakoski toteaa kirjoituksessaan (RS 2.12) etteivät naantalilaiset yrittäjät tarvitse neuvoja kaupungintalolta vaan lisää maksavia asiakkaita. Varsinainen tarve on kuitenkin tullut nimenomaan naantalilaisilta yrittäjiltä, sillä elinkeinoasiamies sisältyi Naantalin Yrittäjien lausuntoon elinkeino-ohjelmasta. Maksavat asiakkaat eivät ilmesty tyhjästä, vaan niiden eteen on myös kaupungin tehtävä työtä yhteistyössä yritysten kanssa – aivan kuten yrittäjät ovat toivoneet.

Haapakoski mainitsee suurista odotuksista kaupunginjohtajaa kohtaan ja kutsuu häntä ylimmäksi elinkeinoasiamieheksi, viitaten elinkeino-ohjelmaan. Elinkeinoasiamiehen palkkaamista talousarvioneuvotteluissa esitti kuitenkin kaupunginjohtaja itse, koska näki selkeän tarpeen. Elinkeinorakenteemme ei ole vain matkailuun painottuvaa. Alueelle pitää luoda aivan uutta yritystoimintaa ympärivuotisesti, suunnitelmallisesti ja ennakoiden.

Elinkeinoasiamiehen ohella Naantalissa on meneillään muitakin ratkaisuja yritystoiminnan virkistämiseksi, joka on hyvä signaali kaupungin ja yritysten yhteistyölle. Esimerkiksi Tommy Björkskogin aloite yritysten pop-up toimitiloista on tervetullut ja toteuttamiskelpoinen.

Jätin lokakuussa aloitteen aurinkolisän käyttöönotosta Naantalissa. Aurinkolisä tekisi työllistämisestä houkuttelevaa yrityksille, yhdistyksille ja itsensä työllistäville, helpottaisi ensimmäisen työntekijän palkkaamista ja kasvattaisi kesätyöntekijöiden määrää. Aloitteen perusidea on maksaa yrityksille ja yhdistyksille kuntalisää työttömien työllistämisestä. Työtön saisi kohtuupalkkaista työtä, yritys työvoimaa ja kaupungin työmarkkinatukimaksuihin meneviä kustannuksia voitaisiin vähentää ja siten veronmaksajan rasitusta työttömyydestä pienentää.

Työllisyyden parantamiseksi on ensiarvoisen tärkeää luoda edellytyksiä kannattavalle yritystoiminnalle.