Kirjallinen kysymys nuorisojengien katurikollisuudesta 

Eduskunnan puhemiehelle

Viime vuosina on uutisoitu yhä enemmän kaupunkien kaduilla liikkuvista nuorista ja alaikäisisistä koostuvista jengeistä, jotka väkivallalla uhaten tai sitä käyttäen ryöstelevät ja pahoinpitelevät muita samanikäisiään. Jo vuonna 2020 uutisoitiin, että pelkästään Helsingin keskustassa liikkuu nuorista, pääosin ulkomaalaistaustaisista koostuva 100—150 henkilön joukko, joka on syyllistynyt muun muassa ryöstelyihin ja väkivallantekoihin. 

Helsingin ongelmaa ei ole ratkaistu, ja samanlainen kehitys on levinnyt myös muihin kaupunkeihin. Helsingin Sanomat uutisoikin 17.3.2022, että Turun ydinkeskustassa sijaitsevassa kauppakeskuksessa ja sen liepeillä rehottaa nöyryyttävä väkivalta. Kuten Helsingissäkin, myös Turun tapauksissa on yhtenäistä se, että usean henkilön voimalla käydään raukkamaisesti yhden henkilön kimppuun. Uhriin kohdistetaan väkivaltaa, minkä lisäksi uhria pyritään nöyryyttämään samalla kun yksi tai useampi jengin jäsen videokuvaa teon puhelimellaan. Pahoinpitelyjen lisäksi uhreilta on joissain tapauksissa varastettu esimerkiksi merkkivaatteita sekä puhelimia. 

Lounais-Suomen poliisin ylikomisarion mukaan vaikuttaa siltä, että häiriökäyttäytyminen keskittyy tiettyyn porukkaan. Myös kauppakeskuksen johtajan mukaan pahimpien häiriöiden takana on 6—10 nuoren ryhmä ja nykyinen ongelmakäyttäytyminen alkoi jo viime syksynä. Lisääntynyt häiriökäyttäytyminen ja väkivallan uhka ovat aiheuttaneet sen, että yleinen turvallisuudentunne on alentunut eivätkä kaikki nuoret enää uskalla viettää aikaa Hansakorttelissa. 

Nuorten ja alaikäisten jengiytyminen on erittäin huolestuttava uhka. Poliisi onkin jo aiemmin esittänyt huolensa siitä, että Ruotsissa yleistynyt jengirikollisuus on rantautumassa Suomeen. Jos Ruotsin kaltainen kehitys halutaan vielä estää, on asiaan puututtava välittömästi ja jämäköin ottein. Kenenkään ei pidä tulla ryöstetyksi tai muutoin väkivalloin kohdelluksi kulkiessaan kadulla, kauppakeskuksessa, puistossa tai joukkoliikenteessä.  

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus ryhtyy, jotta nuorten väkivaltaiset katujengit saadaan kitkettyä pois? 

Helsingissä 4.5.2022 

Vilhelm Junnila ps

 

Sisäministeri Krista Mikkonen vastasi kysymykseen 20.5. Vastaus on luettavissa täällä.