Kaupunginvaltuusto 14.12.2015

Valtuutettu Vilhelm Junnila luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan kuuden valtuutetun allekirjoittaman aloitekirjelmän:

”Useat kunnat ovat siirtyneet uskontojen erillisopetuksesta uskontojen ja elämänkatsomustiedon yhteisopetukseen. Esimerkiksi Seinäjoki ja sen 17 ympäryskuntaa ovat päättäneet yhdistää opetuksen ensi syksystä alkaen. Käytännössä opetus tapahtuu silloin pääosin yhdessä ja erikseen opetetaan ne asiat, jotka sitä erityisesti vaativat. Yhdistämällä oppiaineet saadaan koulujen resurssit tehokkaampaan käyttöön ja kustannussäästöjä päällekkäisyyksistä.

Nykyisessä uskonnonopetuksessa koulun pitää erikseen opettaa harvinaisiakin uskontoja, jos oppilaan vanhemmat niin tahtovat. Yhteisopetuksessa ei ole tätä ongelmaa, koska se tapahtuu tunnustuksellisuuden sijasta tieteelliseltä pohjalta. Uskontojen välistä dialogia edistetään parhaiten yhdessä toimimalla ja tutustumalla eri uskontokuntiin ja oppilaisiin, eikä jakamalla oppilaita erillisiin uskontoryhmiin.

Yhteisopetus voisi parantaa opetuksen tasoa, sillä pienten uskontojen opetus on usein enemmän uskontojen harjoittamista kuin neutraalia opetusta. Yhteisopetuksella voitaisiin varmistaa, että kaikki saavat samat valmiudet selvitä ylempien asteiden uskonnonopetuksesta.

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Naantali selvittää mahdollisuudet siirtyä uskontojen yhteisopetukseen.”

 

Voit katsoa kaikki tekemäni aloitteet täältä.